Droomfondsproject Haringvliet

Vogelbescherming herstelt samen met een coalitie van zes organisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Pal onder Rotterdam komt op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar steur, bruinvis en duizenden (trek)vogels zoals de visarend zich kunnen vestigen.

Nederland krijgt er een nieuwe natuurparel bij. Droomfondsproject Haringvliet is een bijzonder project van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming. Samen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers uit de regio maken we van het Haringvliet een dynamisch gebied waar de natuur opbloeit én de regionale economie een impuls krijgt.

Terugkeer van unieke Nederlandse deltanatuur

In 2018 zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen op een kier. Door dit zogeheten ‘Kierbesluit’ (uit: 2000) kunnen trekvissen als zalm en steur weer de Rijn op zwemmen. Het Haringvliet krijgt dan een beetje overgangsdynamiek terug van zoet rivierwater en zout zeewater. Er kan een landschap ontstaan van slikken, schorren en rietvelden die we zoveel mogelijk ruimte geven om te herstellen. Dit wordt een walhalla voor vissen, bruinvissen en (trek)vogels zoals lepelaar, dwergstern, zilverreiger, visarend, zeearend en vele, vele steltlopers.

Kraamkamers en meer biodiversiteit

De coalitie is hard aan de slag om de natuur in 2018 - als de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet - te laten opbloeien. Daarvoor wordt aan de oevers van het Haringvliet meer natuurgebied ontwikkeld. Buitendijkse polders veranderen in brakke slikken en schorren en er komen uitgestrekte rietvelden. De kale, levenloze oevers maken plaats voor natuurlijke oevers met vogeleilanden en geulen. Zo kunnen oorspronkelijke planten terugkeren en trekvissen en moeras-, water- en trekvogels weer genoeg voedsel, rust en bescherming vinden.

Het project laat ook zien dat door natuurlijke opbouw van zandbanken en oevers, een effectieve veiligheidsbuffer ontstaat tegen overstromingen. Verder worden voor de kust schelpdierbanken hersteld die fungeren als kraamkamer voor vissen en roggen en dolfijnen aantrekken. Ook wordt een kweekcentrum voor steuren opgezet. Deze majestueuze trekvis verdween midden vorige eeuw door vervuiling en overbevissing en willen we zo terug laten keren.

Het Haringvliet beleven

Iedereen kan straks het nieuwe Haringvliet ervaren en beleven. Er komt er een fenomenaal vogelobservatorium, ontworpen door Vogelbescherming. Een unieke plek waar natuurliefhebbers vogels in hun kolonies bijna kunnen aanraken. Maar dan wel zonder ze te verstoren!

Veerboten gaan het gebied verder ontsluiten. Toeristen kunnen de natuur ontdekken en/of de schilderachtige dorpjes bezoeken. Of via struinroutes tot diep in de wildernis wandelen. Je kunt deelnemen aan vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf verschillende uitkijkpunten. "Voor de inwoners van Zuid-Holland en de regio is het Droomfondsproject Haringvliet een waar feest", aldus gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. "We krijgen er spectaculaire natuur bij én een geweldige economische en maatschappelijke impuls om in de regio te wonen en werken."

Ook burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, steunt het project. "Met een breed scala aan partners werkt de gemeente Rotterdam aan een groenere delta in Rotterdam. Nieuwe groene oevers leveren een aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving op voor bewoners, planten én dieren en versterken zo de natuur."

Droomfonds Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-Holland

Droomfondsprojectproject Haringvliet is mogelijk gemaakt door een bijdrage van 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en financiële steun van de Provincie Zuid-Holland.

Meer weten?

Ga eens mee op vogelexcursie

Deskundige vogelgidsen nemen u tijdens de excursies van Vogelbescherming mee naar de mooiste vogelkijkplekken van Nederland. Met hun gepassioneerde uitleg ziet en hoort u altijd meer. De meeste excursies zijn gratis.

Iedereen is welkom

Vogelkijkgids

Dit is de perfecte gids voor vogelaars van alle leeftijden die net beginnen. In het overzichtelijk ingedeelde boek komen 142 vogelsoorten aan bod met duidelijke foto’s en tekeningen.
Kom langs in onze winkel

of kijk in onze webshop

Gerelateerde items