Navigatie overslaan
Haringvliet Tij / Merijn Koelink

Droomfondsproject Haringvliet

Vogelbescherming herstelt samen met een coalitie van zes organisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet. Pal onder Rotterdam komt op de grens van rivier en zee een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister waar steur, bruinvis en duizenden (trek)vogels zoals de visarend zich kunnen vestigen.

Nederland krijgt er een nieuwe natuurparel bij. Droomfondsproject Haringvliet is een bijzonder project van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming. Samen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers uit de regio maken we van het Haringvliet een dynamisch gebied waar de natuur opbloeit én de regionale economie een impuls krijgt.

Terugkeer van unieke Nederlandse deltanatuur

Sinds begin 2019 staan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Dit is een belangrijke stap voor de natuur. Zout zeewater kan het zoete Haringvliet weer opstromen en trekvissen als zalm en steur kunnen de Rijn weer op zwemmen. Er ontstaat een landschap van slikken, schorren en rietvelden die we zoveel mogelijk ruimte geven om te herstellen. Dit wordt een walhalla voor vissen, bruinvissen en (trek)vogels zoals lepelaar, dwergstern, zilverreiger, visarend, zeearend en vele, vele steltlopers.

Kraamkamers en meer biodiversiteit

De coalitie is hard aan de slag om de natuur te laten opbloeien. Aan de oevers van het Haringvliet wordt meer natuurgebied ontwikkeld. Buitendijkse polders veranderen in brakke slikken en schorren en er komen uitgestrekte rietvelden. De kale, levenloze oevers maken plaats voor natuurlijke oevers met vogeleilanden en geulen. Zo kunnen oorspronkelijke planten terugkeren en trekvissen en moeras-, water- en trekvogels weer genoeg voedsel, rust en bescherming vinden.

Het project laat ook zien dat door natuurlijke opbouw van zandbanken en oevers, een effectieve veiligheidsbuffer ontstaat tegen overstromingen. Verder worden voor de kust schelpdierbanken hersteld die fungeren als kraamkamer voor vissen en roggen en dolfijnen aantrekken. Ook wordt een kweekcentrum voor steuren opgezet. Deze majestueuze trekvis verdween midden vorige eeuw door vervuiling en overbevissing en willen we zo terug laten keren.

Het Haringvliet beleven

Iedereen kan straks het nieuwe Haringvliet ervaren en beleven vanuit een vogelobservatorium waar natuurliefhebbers vogels in hun kolonies bijna kunnen aanraken. Maar dan zonder ze te verstoren! Het ontwerp van Vogelobservatorium Tij is uniek in de wereld: een houten reuzenei van twee verdiepingen dat alleen toegankelijk is via een tunnel. Het wordt volledig ecologisch gebouwd. Een unieke plek.

Video in nieuw venster openen

Ook is er een vogelboulevard aangelegd om volop van de vogelrijkdom rondom de Hellegats- en Ventjagersplaten te kunnen genieten. Vier vogelkijkhutten, die allemaal genoemd zijn naar vogelsoorten, en een uitkijktoren bij Ooltgensplaat.

Toeristen kunnen de natuur ontdekken en/of de schilderachtige dorpjes bezoeken. Of via struinroutes tot diep in de wildernis wandelen. Je kunt deelnemen aan vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf verschillende uitkijkpunten. De waterbus, een snelle vaarverbinding over het water brengt je vanuit hartje Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet.

Op de vogelherkenningskaart zie je de meest voorkomende vogelsoorten op het Haringvliet en de beste plekken om deze vogels te bekijken. Je kunt de kaart hier downloaden

Droomfonds Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-Holland

Droomfondsprojectproject Haringvliet is mogelijk gemaakt door een bijdrage van 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en financiële steun van de Provincie Zuid-Holland.