Navigatie overslaan
Haringvliet Tij / Merijn Koelink

Droomfondsproject Haringvliet

Vogelbescherming heeft samen met een coalitie van zes organisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet hersteld. Pal onder Rotterdam is een prachtig natuurgebied en toeristische trekpleister ontstaan, waar steur, bruinvis en duizenden (trek)vogels zoals de visarend zich kunnen vestigen. Belangrijke randvoorwaarde voor volledig natuurherstel is dat de Haringvlietsluizen vaker open staan.

Nederland heeft er een nieuwe natuurparel bij gekregen via het Droomfondsproject Haringvliet, een bijzonder project van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming. Samen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers heeft de natuur en de natuurrecreatie in het gebied een impuls gekregen. 

Terugkeer van Nederlandse deltanatuur

Sinds begin 2019 staan de Haringvlietsluizen na vele jaren overleg nu geregeld op een kier. Dit is een belangrijke stap voor de natuur. Zout zeewater kan het zoete Haringvliet weer opstromen en trekvissen als zalm en steur kunnen de Rijn weer op zwemmen. Er kan zo een landschap ontstaan van slikken, schorren en rietvelden; een potentieel walhalla voor vissen, bruinvissen en (trek)vogels zoals lepelaar, dwergstern, zilverreiger, visarend, zeearend en vele, vele steltlopers. Een belangrijke stap in die richting is gezet en het Droomfondsproject is formeel afgerond. In de komende jaren blijven de natuurorganisaties het natuurherstel volgen en een versnelling daarvan bepleiten.

Kraamkamers en meer biodiversiteit

Aan de oevers van het Haringvliet is nieuwe natuur ontwikkeld. Buitendijkse polders zijn veranderd in brakke slikken en schorren. De kale, levenloze oevers hebben plaatsgemaakt voor natuurlijke oevers met vogeleilanden en geulen. Zo kunnen oorspronkelijke planten terugkeren en trekvissen en moeras-, water- en trekvogels weer genoeg voedsel, rust en bescherming vinden.

Het project laat ook zien dat door natuurlijke opbouw van zandbanken en oevers, een effectieve veiligheidsbuffer ontstaat tegen overstromingen. Verder zijn voor de kust schelpdierbanken hersteld die fungeren als kraamkamer voor vissen.

Het Haringvliet beleven

Een kroon op het werk is blikvanger Tij. Het meervoudig bekroond vogelobservatorium biedt uitzicht op broedende vogels. Maar dan zonder ze te verstoren! Tij is een van de voorbeelden in het Haringvliet hoe de natuur er beleefbaar is gemaakt.

Het ontwerp van Vogelobservatorium Tij is uniek in de wereld: een houten reuzenei van twee verdiepingen dat alleen toegankelijk is via een tunnel. Het is volledig ecologisch gebouwd. Een unieke plek.

De bijzondere architectuur van Tij trekt ook een nieuw publiek aan dat op deze manier kennis maakt met de vogelrijkdom van het Haringvliet.

Video in nieuw venster openen

Ook is er een vogelboulevard aangelegd om volop van de vogelrijkdom rondom de Hellegats- en Ventjagersplaten te kunnen genieten. Vier vogelkijkhutten, die allemaal genoemd zijn naar vogelsoorten, en een uitkijktoren bij Ooltgensplaat.

Toeristen kunnen de natuur ontdekken en/of de schilderachtige dorpjes bezoeken. Of via struinroutes tot diep in de wildernis wandelen. Je kunt deelnemen aan vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf verschillende uitkijkpunten. De waterbus, een snelle vaarverbinding over het water brengt je vanuit hartje Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet.

Op de vogelherkenningskaart zie je de meest voorkomende vogelsoorten op het Haringvliet en de beste plekken om deze vogels te bekijken. Je kunt de kaart hier downloaden

Droomfonds Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-Holland

Droomfondsprojectproject Haringvliet is mogelijk gemaakt door een bijdrage van 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en financiële steun van de Provincie Zuid-Holland.