Navigatie overslaan
Grote bonte  specht / Sacha Bijkerk - Fotogalerij

Fondsen & stichtingen

Vogelbescherming krijgt steun van veel fondsen en stichtingen. Kleine familiestichtingen, grote internationale fondsen – en alles daar tussenin. Een aantal staat op deze pagina genoemd. Sommige fondsen blijven liever anoniem.

Sluit het werk van Vogelbescherming aan bij de doelstellingen van jouw fonds of stichting? Wij komen graag met je in contact. Samen kunnen wij verkennen of er een project is dat je zou willen steunen. Bij voorbaat dank voor de getoonde belangstelling.

Uw contactpersoon

Ellen van Buuren, 030 - 693 77 12.

Het Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Het Cultuurfonds ondersteunt al jaren projecten van Vogelbescherming zoals Beleef de Lente Junior waarbij via webcams in nestkasten kinderen en scholen kennismaken met vogels, een documentaire over de laatste vogelwachters van de Boschplaat, gemaakt door Hans den Hartog en projecten voor de bescherming van de patrijs, de velduil en de blauwe kiekendief.

 

 

De stichting Zabawas verleent steun aan personen en/of instellingen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie. Zabawas is opgericht door de heer Zanen. Hij heeft samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker bepaald dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan Zabawas. De heer Zanen overleed in 2005, mevrouw Zanen-Bakker in 2013. Vogelbescherming kreeg steun van Zabawas voor onder meer leefgebiedherstel van de ooievaar, de aanleg van een vogeleiland in de Waddenzee, onderzoek naar beschermingsmogelijkheden voor de Patrijs en de aanleg van drassige weilanden voor weidevogels.

 

 

De stichting Bettie Wiegman Fonds stimuleert onderzoek naar en bescherming van vogels die voorkomen in Nederland, en vooral in Noord-Nederland en het Waddengebied. Het fonds ondersteunde Vogelbescherming onder meer bij projecten voor de bescherming van de tapuit, de velduil, de blauwe kiekendief en de scholekster.

 

 

De Turing Foundation is opgericht in 2006 door Pieter Geelen en zijn vrouw uit de opbrengsten die hij als mede-oprichter verkreeg bij de beursgang van TomTom. De bescherming en het duurzaam gebruik van natuur en haar (bio)diversiteit staat centraal in de initiatieven die Turing Foundation ondersteunt. Turing Foundation steunt een trekvogelproject van Vogelbescherming en zusterorganisatie Naturama in Burkina Faso. Het doel van het project is om trekvogels die jaarlijks op en neer naar de Sahel vliegen beter te beschermen en tegelijk het levensonderhoud van mensen daar te verbeteren.