Overheden

De Europese Commissie ondersteunt Vogelbescherming in haar campagne Red de Rijke Weide. Daarmee laten we zien dat er een andere landbouw mogelijk is: consumenten die iets meer betalen voor bijzondere zuivel, zodat boeren maatregelen kunnen treffen voor natuur en landschap. Eerder ondersteunde Europa een succesvol project van Vogelbescherming op de grens van Sierra Leone en Liberia. Beide landen beschermen nu een groot succes tropisch regenwoud.

 


De provincie Fryslân ondersteunt Vogelbescherming bij het verbeteren van broed-, rust- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied. Dat gebeurt in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. De provincie was ook betrokken bij het lanceren Weide Weelde, een melk die ietsje meer kost, zodat boeren maatregelen kunnen nemen waardoor weidevogels kunnen overleven.

 


De provincie Groningen ondersteunt Vogelbescherming bij het verbeteren van broed-, rust- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied. Dat gebeurt in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Eerder werd samengewerkt met onder meer ook Werkgroep Grauwe Kiekendief ten behoeve van akkervogels in Groningen.

 De provincie Noord-Holland ondersteunt Vogelbescherming bij het verbeteren van broed-, rust- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied. Dat gebeurt in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.