Navigatie overslaan
Steenuil / Berry Brons - Fotogalerij

Overheden

De Europese Commissie ondersteunde Vogelbescherming in haar campagne Red de Rijke Weide door de toekenning van twee subsidies voor de projecten 'Consuming for nature' en ‘Farming for Nature’. Dat laat zien dat een andere landbouw mogelijk is: consumenten die iets meer betalen voor bijzondere zuivel, zodat boeren maatregelen kunnen treffen voor natuur en landschap. Eerder ondersteunde de EU een succesvol project van Vogelbescherming op de grens van Sierra Leone en Liberia. Beide landen beschermen nu een groot stuk tropisch regenwoud.


De provincie Fryslân ondersteunt Vogelbescherming bij het verbeteren van broed-, rust- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied. Dat gebeurt in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. De provincie was ook betrokken bij het lanceren van Weide Weelde, een melk die ietsje meer kost, zodat boeren maatregelen kunnen nemen waardoor weidevogels kunnen overleven.

 


De provincie Groningen ondersteunt Vogelbescherming bij het verbeteren van broed-, rust- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied. Dat gebeurt in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Eerder werd samengewerkt met onder meer ook Grauwe Kiekendief, Kenniscentrum Akkervogels, ten behoeve van akkervogels in Groningen.

 De provincie Noord-Holland ondersteunt Vogelbescherming bij het verbeteren van broed-, rust- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied. Dat gebeurt in het kader van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

 

 

De provincie Noord-Brabant ondersteunt Vogelbescherming bij het in de praktijk brengen van natuurinclusief bouwen. Dat gebeurt in het kader van een project in de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. In nauwe samenwerking met de Zoogdiervereniging werkt Vogelbescherming aan meer nest- en verblijfplaatsen voor huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en verschillende vleermuissoorten.