Boerenlandvogelboeren

Vogels op het platteland. De vanzelfsprekendheid daarvan is verdwenen. Daarom komt Vogelbescherming graag in contact met boeren die de vogels in hun land willen steunen.

Voor een boer heeft de omslag naar weidevogel- of akkervogelbeheer grote impact. Hoe houdt hij zijn bedrijf gezond en maakt hij tegelijk ruimte voor vogels en natuur? Vogelbescherming probeert daarom de boeren die willen overstappen zoveel mogelijk te helpen. Inmiddels telt ons netwerk een kleine 100 boeren. Zij zijn de voorlopers van verandering en laten zien dat het anders kan: een gezond bedrijf runnen én zorg hebben voor weidevogels en natuur.

Vogelvriendelijke boeren gezocht!

Bent u een boer en wilt u de natuur en de vogels op uw land graag helpen? Neem dan contact op met Vogelbescherming. Wij willen u leren kennen, onze kennis delen en u wellicht ook ondersteunen. Wilt u meer lezen over concrete maatregelen die u kunt nemen voor weide- of akkervogels? Kijk op boer-en-vogels.nl

Boer bij u in de buurt

Vogelbescherming heeft inmiddels een heel netwerk van boeren die al aan de slag zijn met de akker- en/of weidevogels in hun gebied. Binnen dat netwerk kunnen de boeren ook onderling ervaringen uitwisselen. Hun verhalen zijn vaak geslaagde voorbeelden. Zij hebben de paden al geëffend en de mogelijkheden van duurzame financiering al verkend.

Zoek een boer op de kaart

Boerderij De Toekomst op Terschelling

Het programma Vroege Vogels reisde af naar Terschelling om drie weidevogelboeren te interviewen over hun bedrijf en de zorg voor landschap, natuur en vogels. Deze televisiereportage gaat over het project PolderPracht, waar ook Vogelbescherming bij betrokken is.

Video in nieuw venster openen

Elke meter telt!

Samen gaan we ervoor zorgen dat weidevogels niet uit het Nederlandse landschap verdwijnen. Elke meter telt om onze weidevogels te redden! Help ons zoveel mogelijk meters om te vormen van eentonige weilanden naar bloemrijke weides.

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en vogels. In dit magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij dat doen, een rendabel bedrijf combineren met
de zorg voor natuur. 

Aanvraag pdf magazine

Gerelateerde items