Boerenlandvogelboeren

Vogels op het platteland. Die zijn allang niet meer vanzelfsprekend. Daarom komt Vogelbescherming graag in contact met boeren die een levend, vogelrijk land nastreven.

De omslag naar weidevogel- of akkervogelbeheer heeft grote impact. Hoe houdt u uw bedrijf gezond en maakt u tegelijk ruimte voor vogels en natuur? Voor dit soort kennisvragen heeft Vogelbescherming het netwerk boerenlandvogelboeren opgericht. Hier werken gelijkgestemden aan een rijk landschap vol insecten, kruiden en vogels. Vogelbescherming faciliteert kennisuitwisseling en stimuleert dat de boeren onderling ook hun ervaringen uitwisselen. 

Boer bij u in de buurt

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en de boeren wisselen onderling ook ervaringen uit. Kijk op de kaart welke boer bij u in de buurt zich inspant voor boerenlandvogels.

Vind een boer op de kaart

Boerenlandvogelboeren gezocht!

Bent u een boer en wilt u de natuur en de vogels op uw land graag helpen? Neem dan contact op met Vogelbescherming Nederland. Wij willen u graag leren kennen en onze kennis met u delen. Mogelijk kunnen we u ook ondersteunen.

Nadja Jansma, Medewerker Vogelbescherming
030-6937700
Neem contact met mij op

Boerderij De Toekomst op Terschelling

Het programma Vroege Vogels reisde af naar Terschelling om drie weidevogelboeren te interviewen over hun bedrijf en de zorg voor landschap, natuur en vogels. Deze televisiereportage gaat over het project PolderPracht, waar ook Vogelbescherming bij betrokken is.

Video in nieuw venster openen

Elke meter telt!

Vogelbescherming wil de natuur terugbrengen in het boerenland. Met meer bloemrijke weides en akkerranden waar boerenlandvogels zich thuis voelen. Samen met u geven we hen weer een plek in ons landschap. Elke vierkante meter telt! Helpt u mee?

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan

Gerelateerde items