Boerenlandvogelboeren

Melk lijkt goedkoop, maar de prijs die we er werkelijk voor betalen is te hoog. Het oer-Nederlands landschap, de natuur en de boerenlandvogels verdwijnen door de industriële agrarische bulkproductie. Vogelbescherming is met haar netwerk van weidevogel- en akkervogelboeren en de actie ‘elke meter telt’ aanjager van de noodzakelijke ommezwaai naar een natuur-inclusief boerenland. Alleen als alle betrokken partijen samenwerken, krijgen we dit voor elkaar.
 

Vogelboeren gezocht!

Voor een boer heeft de omslag naar weidevogel- of akkervogelbeheer grote impact. Hoe houd je je bedrijf gezond en maak je tegelijk ruimte voor vogels en natuur? Vogelbescherming probeert daarom de boeren die willen overstappen zoveel mogelijk te helpen. Inmiddels telt ons netwerk circa honderd boeren. Zij zijn de voorlopers van verandering en laten zien dat het anders kan: een gezond bedrijf runnen én zorg hebben voor weidevogels en natuur.

Bent u een boer en wilt u de natuur en de vogels op uw land graag helpen? Neem dan contact op met Vogelbescherming. Wij willen u leren kennen, onze kennis delen en u wellicht ook ondersteunen. Wilt u meer lezen over concrete maatregelen die u kunt nemen voor weide- of akkervogels? Kijk op boer-en-vogels.nl

Vogelbescherming heeft inmiddels een heel netwerk van vogelboeren die al aan de slag zijn met de akker- en/of weidevogels in hun gebied. Binnen dat netwerk kunnen de boeren ook onderling ervaringen uitwisselen. Hun verhalen zijn vaak geslaagde voorbeelden. Zij hebben de paden al geëffend en de mogelijkheden van duurzame financiering al verkend.

De vogelboeren [link naar lijst]

PolderPracht op tv

Het programma Vroege Vogels reisde af naar Terschelling om drie weidevogelboeren te interviewen over hun bedrijf en de zorg voor landschap, natuur en vogels. Deze televisiereportage gaat over het project PolderPracht, waar ook Vogelbescherming bij betrokken is.

Kaart

Welke boeren houden zich bij u in de buurt bezig met weide- of akkervogels?

Weide- en akkervogelboeren bij u in de buurt (link)