Navigatie overslaan
Koeien / Fred van Diem

Koeien / Fred van Diem

Boerenlandvogelboeren

Vogels op het platteland zijn niet meer vanzelfsprekend. Vogelbescherming werkt samen met allerlei partijen om de natuur op het boerenland terug te krijgen. Boeren spelen een belangrijke rol, en daarom hebben we in 2010 het netwerk boerenlandvogelboeren opgericht. Samen met de boeren werken we aan een levend, vogelrijk land.

In het netwerk werken gelijkgestemden aan een landschap vol insecten, kruiden en vogels. Vogelbescherming faciliteert kennisuitwisseling en stimuleert dat de boeren onderling ook hun ervaringen uitwisselen. Soms bieden we ook praktische en financiële ondersteuning. Zo’n 100 boeren zijn lid van het netwerk.

Berend Steenbergen / Fred van Diem

Boer bij u in de buurt

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en de boeren wisselen onderling ook ervaringen uit. Kijk op de kaart welke boer bij u in de buurt zich inspant voor boerenlandvogels.

Vind een boer op de kaart

Henk Pelleboer uit Mastenbroek

Henk Pelleboer is een weidevogelboer in hart en nieren. In Mastenbroek, de oudste polder van Nederland, heeft hij zijn biologisch melkveebedrijf met 170 melkkoeien. Hier broeden grutto’s en tureluurs, maar ook slobeenden, watersnippen en zelfs de zeer zeldzame kwartelkoning.

Boerenlandvogelboeren gezocht!

Bent u een boer en wilt u de natuur en de vogels op uw land graag helpen? Neem dan contact op met Vogelbescherming Nederland. Wij willen u graag leren kennen en onze kennis met u delen. Mogelijk kunnen we u ook ondersteunen.
Nadja Jansma

Nadja Jansma, Medewerker Vogelbescherming
030-6937700
Neem contact met mij op

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan

Meer over boerenlandvogels