Navigatie overslaan
Focko Zwanenburg / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Focko Zwanenburg / Fred van Diem Focko Zwanenburg / Fred van Diem

Door Focko Zwanenburg
Natuurboer

Focko Zwanenburg

Focko Zwanenburg was nog dierenarts toen hij in Amerika kennismaakte met het Aberdeen-Angus rund. Het vlees bleek heerlijk en de dieren leefden als kuddes in de natuur. Zo wilde hij ook wel vleeskoeien houden. In 2012 richtte hij het Aberdeen-Angus stamboek voor Nederland op. Wat begon als een hobby is nu een bedrijf, Sweachster Angus. Zijn koeien en schapen lopen in natuurgebieden waar ook weidevogels zicht thuis voelen.

Werkgebied

Olterterp, Friesland

Focko Zwanenburg:

“Ik kan enorm genieten van de rust en de ruimte in het landschap. En daar horen de weidevogels natuurlijk ook bij. Met het maaien houd ik nadrukkelijk rekening met de vogels. Samen met de jagers gaan we met de drone en warmtecamera voor het maaien op zoek naar het ‘leven in de brouwerij’. Omdat we laat maaien zijn de meeste vogels al gevlogen, maar zo sporen we ook de reekalveren op.”

Focko Zwanenburg / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 90

70

30

Bezoek mijn website

Focko Zwanenburg is agrarisch natuurbeheerder. Met zijn Aberdeen-Angus runderen en Schoonebeker heideschapen zorgt hij voor 44 hectare cultuurlandschap in het zuidoosten van de provincie Fryslân. Daarnaast graast zijn vee ook in het bos (2 hectare) en in natuurgebieden (45 hectare), onder andere van It Fryske Gea.

De koeien van Focko zijn sober en robuust, bestand tegen weer en wind. De meeste staan in de omgeving van het beekdal van het Alddjip (Koningsdiep) en leven als een kudde. Ook de kalveren horen daarbij. Ze zogen bij de moeder en groeien buiten op. In de winterperiode staan de koeien wel binnen.

Mest

De mest uit de potstal wordt uitgereden op het land en stimuleert het bodemleven. Omdat de percelen oud zijn, is de rijkdom aan kruiden en bloemen daar enorm. De combinatie van stalmest en de oude grassen zorgen voor veel insecten, die weer voedsel vormen voor de weidevogels. Ook de zwaluw jaagt graag boven de velden op muggen. Een deel van zijn percelen bestaat uit natuurlijke plasdras. Daar heeft hij geen pomp voor nodig.

Vlees

De extensieve beweiding en authentieke vleesrijping zorgen ervoor dat de smaak van de Angus volledig tot zijn recht komt. Als bedrijf houdt Sweachster Angus de keten tussen koe en consument kort en transparant. De afnemers komen vooral uit de eigen streek.