Navigatie overslaan
Koe van Broer Voolstra / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Koe van Broer Voolstra / Fred van Diem Broer Voolstra / Fred van Diem

Door Broer Voolstra
Biologische veehouderij

Broer Voolstra

Broer Voolstra zet zich al jaren in voor de weidevogels. Dit doet hij samen met zijn vader Anne, Jan Peenstra en Geert Peenstra in het ‘Greidefugelgebiet Soarremoarre’. De boeren werken biologisch en extensief en houden heel veel rekening met de natuur. Hun bedrijfsvoering is daar helemaal op afgestemd. Er wordt zoveel mogelijk ‘rûge dong’ – ruige stalmest - gebruikt en er wordt later gemaaid.

Werkgebied

Oldeboorn, FR

Broer Voolstra:

“Ons gebied heeft de status van natuurgebied. Daarvoor hebben we maatregelen genomen om het waterpeil te verhogen, zodat er meer voedsel is voor de vogels. In mei kun je hier genieten van weidevogels. Grutto, kievit en tureluur laten zich dan niet alleen zien, maar ook horen!”

Broer Voolstra / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 60

In Greidefûgelgebiet (weidevogelgebied) Soarremoarre kun je op een daar geplaatst informatiepaneel precies zien welke soorten vogels je kunt verwachten. Ook lees je meer informatie over de weidevogelboerderijen in de omgeving.

Onderzoek

Omdat het gebied Soarremoarre veel last heeft van predatie – meer dan de helft van de vogels wordt opgegeten – onderzocht de provincie Fryslan in vier gebieden de predatie op weidevogels. In Soarremoarre bij Aldeboarn bleek in 2017 dat de steenmarter de belangrijkste oorzaak was voor de hoge nestpredatie in dit gebied. Het jaar daarop startte een pilotproject waarbij de steenmarters werden weggevangen. Dit betekende dat er minder nesten werden leeggeroofd. Als in het gebied ook de vos was weggevangen, had 90 procent van de kuikens het waarschijnlijk overleefd.

Boerenlandvogels bij deze boerderij