Navigatie overslaan
Nico Verduin / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Nico Verduin / Fred van Diem Nico Verduin / Fred van Diem

Door Nico Verduin
Melkschapenbedrijf

Nico Verduin

Nico en Irma Verduin zijn in 2001 gestart met hun melkschapenbedrijf De Westfriesedijk. Doelstelling is het maatschappelijk verantwoord produceren van een hoge kwaliteit schapenkaas op een modern en rendabel bedrijf. Sinds 2004 beheren zij een deel van natuurgebied ‘De Weelen’ in West-Friesland. Acht hectare daarvan heeft een weidevogelbestemming.

Werkgebied

Andijk, Noord-Holland

Nico Verduin:

“We beheren ongeveer dertig hectare van De Weelen op ongeveer drie kilometer van ons bedrijf. In dit waterrijke natuurgebied zie je nog hoe het West-Friesland van voor de ruilverkaveling eruit zag.”

Nico Verduin / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 26

700

Bezoek mijn website

Ondanks het beheerdoel van flora- en faunarijk grasland, hebben weidevogels het in De Weelen niet gemakkelijk. Dit omdat er veel bomen staan. De rietvelden groeien vol zwarte els en wilg. Daarnaast is in het midden een schiereilandje van circa een duizend vierkante meter waarop veel populieren staan. Daar nestelt sinds 2012 een buizerd. Dit maakt dat vooral de grutto zich steeds verder van deze bomen terugtrekt. Nico: “Ik vind dat ze deze bomen zouden moeten verwijderen."

Waardering

Langs de weilanden van Nico en Irma ligt een fietspad. In het voorjaar kun je hier weidevogels komen spotten. Nico: “We merken aan de reacties dat onze inspanning om weidevogelbeheer te combineren met commerciële landbouw erg wordt gewaardeerd.”

Boerenlandvogels bij deze boerderij