Navigatie overslaan
Gertjan van Tunen / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Gertjan van Tunen / Fred van Diem Gertjan van Tunen / Fred van Diem

Door Gertjan van Tunen
Biologisch melk en veevleesbedrijf

Gertjan van Tunen

Gertjan van Tunen is bedrijfsleider van boerderij Koningshoeve-Ettingen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in de groene buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Zijn Limousin koeien grazen in natuurgebied. Het hoofddoel van de boerderij is de bescherming van landschap, botanische graslanden en weidevogels. De weilanden staan vol kleurrijke bloemen en kruiden. De veeteelt helpt de bescherming van dit natuurgebied financieel haalbaar te maken.

Werkgebied

Spaarnwoude, Noord-Holland

Gertjan van Tunen:

“Weidevogels zijn de reden waarom we destijds kozen voor de limousin koe. Door het intensieve weidevogelbeheer hebben we vooral ouder en minder rijk gras ter beschikking en daar doen limousins het heel goed op.”

Gertjan van Tunen / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 430

700

Bezoek mijn website

De boerderij De Koningshoeve-Ettingen ontstond nadat Recreatieschap Spaarnwoude het bedrijf in 1996 verzelfstandigde. Zij hadden de agrarische bedrijven zelf begin jaren tachtig opgericht. De nieuwe bedrijven moesten wel bijdragen aan natuurwaarden en het landschap, zo was de afspraak. Daarnaast moesten ze toegankelijk blijven voor het publiek. Naast biologisch vlees en melk ‘produceren’ de De Ettingen (melkvee) en De Koningshoeve (zoogkoeien) dus natuur en landschap.

Agrarisch natuurbeheer

Het beheer is helemaal afgestemd op weidevogels en botanische graslanden. Zo kan hier een klassiek veenweidelandschap blijven bestaan. Niet zo rijk als in de jaren vijftig, want dat is in de gangbare economische bedrijfsvoering niet mogelijk. Maar met verantwoord biologisch agrarisch natuurbeheer lukt het wel landschap, dieren en planten, die kenmerkend zijn voor de veenweiden, rond Spaarnwoude te behouden.

Weidevogels

De weidevogels sturen de bedrijfsvoering van De Koningshoeve-Ettingen. Dit met hulp van advies en talrijke vrijwilligers. Al twintig jaar lang slagen ze er zo in de weidevogels een veilig biotoop te bieden. Spaarnwoude geldt daarom als een van de meest weidevogelrijke gebieden van Nederland. Op alle 430 hectare kunnen de vogels floreren. Op circa honderd hectare daarvan wordt pas in juli gemaaid. Dit zijn de plekken waar de meeste weidevogels nestelen. Al deze vogels en de wilde bloemen in de wei vormen een trekpleister voor bezoekers.

Koeien

In het hele voorjaar en de zomer (en bij mooi weer ook in het najaar) lopen de koeien buiten in het land, samen met hun kalfjes. Zij houden het gebied open. In de winter lopen de Limousin-koeien in semi-open stallen. Deze stallen zijn speciaal voor de Limousins gebouwd, zodat de volwassen runderen en hun kalfjes samen vrij rond kunnen lopen.

Producten

Het malse vlees gaat naar slagers in Amsterdam en Haarlem en de Noord-Hollandse supermarkten. Een ander deel kan de consument rechtstreeks kopen via KoopeenKoe.nl. De biologische melk wordt geleverd aan Eko Holland, die het verwerkt tot biologische zuivel.

Boerenlandvogels bij deze boerderij