Navigatie overslaan
Grutto bij Marcel Strijtveen / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Grutto bij Marcel Strijtveen / Fred van Diem Marcel Strijtveen / Fred van Diem

Door Marcel Strijtveen
Melkveehouder

Marcel Strijtveen

Marcel Strijtveen boert ‘gangbaar’ maar wel zo weidevogelvriendelijk mogelijk. Een hoge melkproductie gaat voor hem prima samen met een natuurrijk landschap. Zijn boerderij ligt in de polder Lierderbroek waar hij, samen met acht andere boeren, ruim 50 hectaren weidevogelnatuur beheert. Ze hebben al plannen om de polder nog meer natte plekken te geven. Zo profiteren de weidevogels.

Werkgebied

Lierderholthuis, Overijssel

Marcel Strijtveen:

“De natuur levert mij waardevolle hulp: in mijn stal heb ik plekken gemaakt waar boerenzwaluwen kunnen broeden. Die houden insecten weg bij de koeien en geven me ook nog eens veel plezier. Weidevogels zijn de aankleding van het landschap. Ik geniet intens van het geluid van wulpen in het vroege voorjaar.”

Marcel Strijtveen / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 53

120

Bezoek mijn website

Weide Weelde

Marcel produceert melk voor Weide Weelde. Net als de andere boeren van dit zuivelmerk, beheert hij zijn weilanden natuurlijk. Per pak zuivel gaat bovendien een paar cent naar de weidevogels. De resultaten van zijn bedrijf bewijzen dat economie en ecologie prima samengaan. Marcel hoopt daarom andere boeren te inspireren.

Water voor vogels

Marcel kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden om nog meer weidevogels naar zijn land te trekken. Zo wil hij een natuurvriendelijke oever voor weidevogels met verhoogd waterpeil aanleggen. Dit door de aanleg van een tien meter breed flauw aflopend talud langs een bestaande sloot. Door de verschraling zal ook daar kruidenrijke begroeiing ontstaan. Vooral voor de kuikens zou dit een ideale biotoop zijn.