Toon alles in de buurt

Door Arjan en Sandra Roelofsen
Vleesveebedrijf

Arjan en Sandra Roelofsen

Sinds april 2018 zijn Arjan en Sandra Roelofsen eigenaren van het bedrijf Poldervlees.nl. Vanuit hun boerderij verkopen zij, online en aan huis, pakketten vlees van eigen koeien. Die grazen onder andere in de bloem- en kruidenrijke Eilandspolder, tussen de kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters. Daar beheren zij circa zeventig hectare weidevogelgebied voor Landschap Noord-Holland.

Werkgebied

Grootschermer

Arjan en Sandra Roelofsen:

“Wij werken, zoals we dat zelf zeggen, niet bio maar wel logisch. Met de weidevogels in ons veld en  zwaluwen rondom de boerderij is het in het voorjaar een drukte van jewelste. Van elk verkocht vleespakket reserveren we vijf euro van de opbrengst. Daar doen wij nog eens hetzelfde bedrag bij, dus dat kan leuk oplopen. Samen met Landschap Noord-Holland gaan we bekijken hoe we dat geld straks kunnen investeren in ons gebied.”

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 125

100

Bezoek mijn website

De Eilandspolder is een zogenaamd Natura 2000 gebied en maakt dus onderdeel uit van een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Het gehele gebied telt 1.403 hectare en bestaat uit een westelijk en oostelijk deel. De Westelijke Eilandspolder (inclusief de polder Menningweer) is grotendeels eigendom van Landschap Noord-Holland. Het oostelijke deel is bijna geheel van Staatsbosbeheer.

Poldervlees

De ongeveer vijftig zoogkoeien en ruim vijftig stuks jongvee van Arjan en Sandra grazen in de Menningweerpolder. De kruiden die deze koeien eten, maken het vlees extra smakelijk. Ook in de winter krijgen de dieren hooi uit het natuurgebied als voedsel. Bovendien krijgen de dieren van deze boerderij alle tijd en ruimte om te groeien. Vandaar dat de rundvleespakketten van poldervlees.nl (van circa vijftien kilo per stuk) gretig aftrek vinden.  

Duurzaam

Arjan en Sandra willen zo natuurlijk en duurzaam mogelijk boeren. Zo kregen de koeien in hun stal meer vrijheid. In plaats van vast aan de ketting, zijn er nu vijf groepsverblijven met pot waarin de koeien vrij lopen. Zo hebben zij nog meer plannen om te verbouwen en uit te breiden. Daarom hopen ze dat hun merk Poldervlees goed gaat lopen.