Navigatie overslaan
Weiland van Marieke en Piet van 't Klooster / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Weiland van Marieke en Piet van 't Klooster / Fred van Diem Marieke en Piet van 't Klooster / Fred van Diem

Door Piet en Marieke van 't Klooster

Piet en Marieke van 't Klooster

Piet en Marieke van ’t Klooster runnen sinds 1997, samen met neef Kees van ’t Klooster, het biologische melkveebedrijf Boerderij Ark in Nijkerk. Met dertig hectare eigen grond en de rest gepacht van Staatsbosbeheer. Het bedrijf ligt in de gemeente Nijkerk, aan de rand van de voormalige Zuiderzee en in een Natura 2000-gebied met weidevogelreservaat.

Werkgebied

Polder Arkemheen

Piet en Marieke van 't Klooster:

“Helaas vallen de nesten en weidevogels nogal eens ten prooi aan een roofdier. Maar we doen wat we kunnen. Na een periode met veel regen, stonden de nestkuilen eens vol water. Toen hebben we hooi onder de eieren gelegd, zodat ze weer droog kwamen te liggen. En dat werkte, want de ouders keerden terug op hun nest.”

 

Marieke en Piet van 't Klooster / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 110

95

Bezoek mijn website

Biologisch boeren

Zodra het even kan lopen de melkkoeien van Boerderij Ark lekker buiten in de wei. Het bedrijf telt circa 95 dames die melk leveren aan de biologische merken van Campina, bijvoorbeeld Boerenland. De boerderij is grotendeels zelfvoorzienend. De meeste stroom komt via zonnepanelen. Als biologische boeren gebruiken ze bij Ark uiteraard geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet in het veld. De weilanden staan daarom vol met kruiden en bloemen. Daar houden weidevogels van. 

Voor de vogels

De boeren van Ark zorgen goed voor hun weidevogels. Genoeg voedsel en beschutting, bijvoorbeeld. In de weilanden rijden ze vooral vaste mest uit. Die brengt organische stof in de bodem en dat is goed voor het bodemleven en insecten. Er ontstaat daardoor ook meer afwisseling in hoger en lager gras, voldoende plekken voor de pullen om zich te verstoppen.

Om de nesten en pullen te beschermen maaien de boeren later en gebruiken ze op de tractor een zelfontworpen waarschuwingssysteem, een wildredder. Zo worden vogels en dieren die zich verstoppen tijdig opgeschrikt en gered. Als er koeien in de wei grazen, plaatsen ze nestbeschermers over de nesten. Zo worden die niet vertrapt. In april 2016 is een zonnecollector met pomp geplaatst, met dank aan Vogelbescherming Nederland. Zo blijft het grasland vochtig en voedselrijk genoeg voor de vogels, ook in perioden van droogte.

Boerderij Ark heeft niet alleen oog voor de weidevolgels. Andere boerenlandvogels waar zij voorzieningen voor troffen zijn de kerkuilen (uilenkasten), spreeuwen (spreeuwenflat) en boerenzwaluwen.

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Piet en Marieke van 't Klooster werkt samen met

Gerelateerde projecten