Navigatie overslaan
Klaas Oevering / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Klaas Oevering / Fred van Diem Klaas Oevering / Fred van Diem

Door Klaas Oevering
Biologisch melkveebedrijf

Klaas Oevering

Diep in het Friese weidegebied ligt het gehucht Idzega. Je moet een half uur over smalle dijkjes rijden om er te komen. Dit is het land van Klaas Oevering en zijn vrouw Tjitske. Hier groeiden zij op, tussen de meren, plassen en weilanden. Hier leerden ze van de weidevogels houden, met name van de grutto. In 2015 schakelde Klaas om naar een biologische bedrijfsvoering, mede omdat hij zo beter voor de weidevogels in zijn gebied kon zorgen.

Werkgebied

Idzega FR

Klaas Oevering:

“We zijn niet voor niets op aarde. Als ik in het land loop en al dat leven zie… dat vind ik prachtig. Als je bijvoorbeeld ziet hoe trouw aan grutto is aan zijn geboortegrond, dat is gewoon wonderlijk. Het zit zo goed in elkaar. Dat verdient respect.”

Klaas Oevering / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 71

87

45

Het land van Klaas ligt in het zuidwesten van Friesland en is onderdeel van de Skriezekrite (gruttokring) Idzegea, een collectief van weidevogelboeren waar ook weidevogelboer en buurman Sjirk Reijenga deel van uitmaakt. Klaas is voorzitter van de gruttokring, die in totaal zo’n 1.750 hectare beslaat. De boeren in dit gebied werken de boeren samen met reservaatbeheerders, vrijwillige weidevogelbeschermers en wildbeheerders met als doel de weidevogels voor het boerenland te behouden.

Grutto

De grutto doet het goed in de weilanden van Klaas, zeker sinds hij samen met zijn buren het waterpeil verhoogde. Dat zorgde voor nog nattere weilanden, dus meer wormen en insecten die de vogels vinden in de modder. Ook de kievit, de tureluur en de scholekster komen er veel voor. Een groot deel van de weilanden zijn nu kruidenrijk weidevogelgrasland met daarin ook een plasdras en greppels die hij onder water kan zetten als het voorjaar droog blijft.  

Boerenlandvogels bij deze boerderij

Gerelateerde projecten