Toon alles in de buurt

Door Sjoerd Miedema en Janna van der Meer
Biologisch melkveebedrijf

Sjoerd Miedema en Janna van der Meer

De Nije Mieden heet de boerderij die Sjoerd Miedema samen met zijn zoon runt. Nije (nieuw) want het bedrijf maakte een ingrijpende ontwikkeling door. Van een gangbare melkveehouderij zijn ze getransformeerd tot een bedrijf dat je gerust biologisch plus kunt noemen. Sjoerd leeft samen met Janna van der Meer, die een heerlijke blog bijhoudt over hun dagelijkse boerenleven.

Werkgebied

Bekijk op de kaart

Haskerdijken, Friesland

Sjoerd Miedema en Janna van der Meer:

“Aan de omschakeling naar biologisch ging een heel proces vooraf. Het keerpunt kwam toen ik natuurgebied De Lytse Deelen onder mijn beheer kreeg. Daar zaten zogenaamde ‘natuurpakketten’ op, subsidies voor weidevogelbeheer. Ik zag hoe met relatief kleine maatregelen - later maaien, geen kunstmest en vergif - het weiland compleet veranderde. Ik genoot van de bloemen, zag de gruttokuikens groot worden en hoorde de veldleeuwerik zingen.”

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 242

300

Bezoek mijn website

De Nije Mieden ligt in het hart van Friesland. De koeien lopen er zoveel mogelijk buiten en genieten van kruidenrijk gras. Dit is ook een thuis voor hazen, insecten en weidevogels. Sjoerd gelooft dat er een efficiënte voedselproductie mogelijk is, zonder het evenwicht van de natuur te verstoren. Hij produceert zuivel en vlees op hoogwaardig niveau en ziet de biodiversiteit in zijn landerijen als rijkdom.

Samenwerken

Met de Nije Mieden wil Sjoerd een nichemarkt bedienen: “Ik wil meebouwen aan een nieuwe, moderne vorm van landbouw, gedragen door de gemeenschap en in harmonie met de natuur. Zo geloof ik in het zetmeelloze dieet van onze koeien. Die levert melk op vol gezonde omega-3 vetten. Om hoge kwaliteit te leveren, wil ik samen pionieren; met collega-boeren, maar ook met het Louis Bolk instituut, de universiteit van Wageningen, Dairycampus Leeuwarden en Van Hall Larenstein.”

Veengrond

Sjoerd werkt al jaren succesvol met een hoge waterstand. Maar in het kader van de ideeën van Urgenda, om de CO2 uitstoot tegen te gaan die vrijkomt door inklinking van veengrond, heeft hij zijn waterpeil met nog eens zo’n tien centimeter verhoogd. Sjoerd: "We willen gewoon kijken of het kan. En als het niet kan, dan kan het niet, dan weten we dat.” Zo hoopt hij de uitstoot van CO2 op veengrond volledig te stoppen.

Natuur

Voor Sjoerd hangt alles met elkaar samen. Hij is ervan overtuigd dat mensen alleen gezond kunnen zijn in een gezonde omgeving. Daar hoort geen monocultuur van Engels raaigras bij, maar kruiden en een hoger waterpeil. Zo werkt hij met de natuur. Sinds 1 januari 2016 gebruikt hij geen antibiotica meer op het bedrijf. Niet preventief en niet curatief. Zijn koeien hebben een hoge weerstand. Het zijn kruislingen, Holsteins gekruist met diverse andere rassen, zoals: blaarkoppen en Roodbonte Friezen. Deze zijn geschikt voor natte weidegronden en structuurrijk voer. Ze geven wel wat minder melk, maar kosten dus ook minder.

Vogels

Als je over de A32 naar Leeuwarden rijdt, of in de trein zit, kun je nabij Akkrum, aan de linkerkant, de vogels zien foerageren. Hier ligt een plasdras waar ieder jaar weer veel weidevogels op afkomen. Sjoerd maait niet te vroeg om kuikenlevens te sparen. Zo kunnen de kuikens nog schuilen en de insecten uit het lange gras opeten. Daarnaast maaien ze niet alles in één keer, zodat de kuikens ook van plek kunnen wisselen tussen het maaien door.

Meer weten?