Navigatie overslaan
Landschap Sjoerd Miedema / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Landschap Sjoerd Miedema / Fred van Diem Sjoerd Miedema / Fred van Diem

Door Sjoerd en Douwe Miedema en Janna van der Meer
Biologisch melkveebedrijf

Sjoerd en Douwe Miedema en Janna van der Meer

De Nije Mieden heet de boerderij die Sjoerd Miedema samen met zijn zoon Douwe runt. Nije (nieuw) want het bedrijf maakte een ingrijpende ontwikkeling door. Van een gangbare melkveehouderij zijn ze getransformeerd tot een bedrijf dat je gerust biologisch plus kunt noemen. Sjoerd leeft samen met Janna van der Meer, die een heerlijke blog bijhoudt over hun dagelijkse boerenleven.

Werkgebied

Haskerdijken, Friesland

Sjoerd en Douwe Miedema en Janna van der Meer:

De drijvende krachten achter De Nije Mieden zijn Sjoerd en Douwe Miedema.

Douwe: “Al van jongs af aan help ik mee op de boerderij. In de afgelopen jaren hebben we ons bedrijf een enorme draai gegeven. Van kwantiteit naar biologische kwaliteit. Kwantitatief boeren gaat wat mij betreft ten koste van de biodiversiteit en de kwaliteit van onze melk. Ik vind het uitdagend om bewust te boeren.”

​Sjoerd: “Wij streven naar een Land van Melk én Honing!”

Sjoerd Miedema / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 242

250

Bezoek mijn website

De Nije Mieden ligt in het hart van Friesland. De koeien lopen er zoveel mogelijk buiten en genieten van kruidenrijk gras. Dit is ook een thuis voor hazen, insecten en weidevogels. Sjoerd en Douwe geloven dat er een efficiënte voedselproductie mogelijk is, zonder het evenwicht van de natuur te verstoren. Ze produceren zuivel en vlees op hoogwaardig niveau en zien de biodiversiteit in hun landerijen als rijkdom.

Samenwerken

Met de Nije Mieden willen ze een nichemarkt bedienen. Sjoerd: “Ik wil meebouwen aan een nieuwe, moderne vorm van landbouw, gedragen door de gemeenschap en in harmonie met de natuur. Zo geloof ik in het zetmeelloze dieet van onze koeien. Die levert melk op vol gezonde omega-3 vetten. Om hoge kwaliteit te leveren, wil ik samen pionieren; met collega-boeren, maar ook met het Louis Bolk instituut, de universiteit van Wageningen, Dairycampus Leeuwarden en Van Hall Larenstein.”

Veengrond

Sjoerd en Douwe werken al jaren succesvol met een hoge waterstand. Maar in het kader van de ideeën van Urgenda, om de CO2 uitstoot tegen te gaan die vrijkomt door inklinking van veengrond, hebben ze het waterpeil met nog eens zo’n tien centimeter verhoogd. "We willen gewoon kijken of het kan. En als het niet kan, dan kan het niet, dan weten we dat.” Zo hopen ze de uitstoot van CO2 op veengrond volledig te stoppen.

Natuur

Voor de Miedema's hangt alles met elkaar samen. Ze zijn ervan overtuigd dat mensen alleen gezond kunnen zijn in een gezonde omgeving. Daar hoort geen monocultuur van Engels raaigras bij, maar kruiden en een hoger waterpeil. Zo werken ze met de natuur. Sinds 1 januari 2016 gebruiken ze geen antibiotica meer op het bedrijf. Niet preventief en niet curatief. De koeien hebben een hoge weerstand. Het zijn kruislingen, Holsteins gekruist met diverse andere rassen, zoals: blaarkoppen en Roodbonte Friezen. Deze zijn geschikt voor natte weidegronden en structuurrijk voer. Ze geven wel wat minder melk, maar kosten dus ook minder.

Vogels

Als je over de A32 naar Leeuwarden rijdt, of in de trein zit, kun je nabij Akkrum, aan de linkerkant, de vogels zien foerageren. Hier ligt een plasdras waar ieder jaar weer veel weidevogels op afkomen. Sjoerd en Douwe maaien niet te vroeg om kuikenlevens te sparen. Zo kunnen de kuikens nog schuilen en de insecten uit het lange gras opeten. Daarnaast maaien ze niet alles in één keer, zodat de kuikens ook van plek kunnen wisselen tussen het maaien door.

Boerenlandvogels bij deze boerderij