Navigatie overslaan
Jaring Brunia / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Jaring Brunia / Fred van Diem Jaring Brunia / Fred van Diem

Door Jaring Brunia
Natuurinclusieve melkveehouderij

Jaring Brunia

Boer Jaring wilde het anders doen! Als boerenzoon nam hij, zonder veel ervaring en kennis, de boerderij van zijn ouders over. Hij wist alleen dat zijn aanpak anders zou zijn, want de gangbare landbouw miste voor hem alle logica. In plaats van groter en intensiever, koos hij voor werken met de natuur. Zijn koeien staan het hele jaar buiten en eten alleen maar gras. In zijn weilanden broeden weidevogels.

Werkgebied

Raerd FR

Jaring Brunia:

“Als consument moet je je realiseren dat je elke keer als je boodschappen doet – elke keer dat je iets eet ergens – een keuze maakt hoe de landbouw eruitziet. We betalen allemaal een prijs. De vraag is waarvoor. Ik koos voor natuur-inclusieve landbouw. Dat betekent dat ik niet voor de snelle winst ging, maar mijn vertrouwen moest geven aan de natuur.”

Jaring Brunia / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 39

64

Als Jaring naar de natuur kijkt, ziet hij dat alles klopt. De natuur heeft overal een oplossing voor. Dus waarom daar geen gebruik van maken? Jaring: “Je hebt er zo weinig voor nodig. Ik heb mijn koeien en het grasland teruggebracht in hun natuurlijk ritme. Dat heeft mijn rol van boer veranderd naar een soort van boswachter.”

Het kan anders

Toen hij begon, zeiden de mensen om hem heen (andere boeren, de veearts en de diervoederfabrikanten) dat het niet zou lukken. Maar Jaring bewees dat het wel anders kon. Hij gebruikt niets van buiten zijn eigen boerderij om zijn koeien te laten leven. Geen voer, geen kunstmest, geen antibiotica. Jaring: “Ik droomde van een boerderij in balans met de natuur, gehoornde Friese koeien die altijd buiten lopen, een plasdras voor de weidvogels, en een goed verdienmodel. Nu werken ik en mijn koeien mee met de seizoenen, en is mijn rol als boer veranderd. Ik breng mijn koeien op de juiste plek, op de juiste tijd en voor de juiste reden.”

Omdat zijn aanpak een verdienmodel blijkt, hoopt Jaring andere boeren te inspireren ook het roer om te gooien. Zo organiseert hij gastcolleges, een Masterclass Natuur -inclusieve Landbouw voor andere boeren en rondleidingen op zijn boerderij.

Voedselbos

Jaring wil met zijn bedrijf verdere stappen ondernemen om het helemaal agro-ecologisch in te richten. Zo wil hij ook voedselbosranden aanleggen. “Ook hier kopieer ik de natuur om mijn opbrengsten en biodiversiteit te vergroten.”

Kruidenrijk

De koeien weiden in kruidenrijke graslanden; goed voor de koeien, maar ook goed voor de weidevogels. Jaring maakt daarbij gebruik van een stripgraas-systeem waarbij de dieren enkele uren dicht op elkaar weiden waarna het gras weer rust krijgt om volledig te herstellen. Zo ontstaat ook een ideale weidevogelbiotoop in het voorjaar. Hij heeft ook een plasdras gerealiseerd. Die is ongeveer een hectare groot, een ware trekpleister voor de weidevogels.