Navigatie overslaan
Annelies van Egmond / Fred van DIem Alle berichten

Vogelwachtvoorzitter Annelies van Egmond komt in actie

Geplaatst op 5 april 2021

Na jarenlang als vakbondsvrouw en in het onderwijs te hebben gewerkt, verruilde Annelies van Egmond na haar pensioen de stad voor het platteland. Maar daar tussen de velden is het niet bepaald rustig. Ze woont in de gemeente Vijfheerenlanden. Hoewel onderdeel van het Groene Hart dreigt de bebouwing. Naast woningen komen daar misschien ook windmolens en zonneparken bij. De natuur lijkt te moeten buigen. En daarom komt Annelies in actie.
Annelies van Egmond / Fred van DIem Annelies van Egmond / Fred van DIem

Naam:   Annelies van Egmond

Plaats:   Vijfheerenlanden

Vrijwilliger:   Voorzitter Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden

RES-regio:   Utrecht

1. Wat speelt er in jouw gebied?

Vijfheerenlanden is een nieuwe, grote samengevoegde plattelandsgemeente met een aantal groeikernen, waaronder Vianen. Het dorp waar ik woon behoorde tot Zuid-Holland, maar omdat we nu zijn opgenomen in Vijfheerenlanden zijn we sinds 1 januari 2019 onderdeel van Utrecht. Ik vind dat geen positieve ontwikkeling. Voor Utrecht zijn we toch een beetje een uithoek. Nu er in Nederland een miljoen huizen moeten worden gebouwd, kijken ze deze kant op. De vraag is of dat echt nodig is. Uiteindelijk zal de bevolking weer krimpen en dan zitten we weer met een overschot aan huizen. Het landschap wordt ook bedreigd door de RES. Ik ben vooral verontwaardigd nu ze overwegen de energietransitie aan de markt over te laten. Dan dreigt de chaos. De energiejongens zullen er bovenop springen om snel geld te verdienen. Deze omwenteling is gebaat bij regie. Dan kun je bijvoorbeeld besluiten om zonnepanelen op daken te verplichten of dat je de duurzame opgewekte energie alleen voor de eigen markt bestemt.

Wulp / Luc Hoogenstein Wulp / Luc Hoogenstein

2. Hoe ben je in actie gekomen?

Het proces zit nog in de planningsfase. Vanuit de Natuur- en Vogelwacht reageer ik op die plannen. Die zijn vooralsnog schetsmatig. Toch worden in deze buurt de boeren alvast benaderd door de energiebedrijven. Dat was te vroeg. Zeker omdat nu blijkt dat in de plannen nog helemaal geen rekening is gehouden met de factor natuur. Daar hebben wij vanuit de Natuur- en Vogelwacht uiteraard op gewezen. De gemeente heeft nu meerdere plaatsen aangewezen, om naast bestaande windmolens een aantal nieuwe windmolens neer te zetten. Grote gevaarten, met een hoogte van meer dan 200 meter. De eerste plek die werd uitgekozen is bij Zijderveld, in de buurt van Culemborg. Uit ons onderzoek blijkt dat die plek op de route ligt van de weidevogels voor en na de wintertrek. De tweede bedachte plaats voor de windmolens blijkt weer te dicht op de Zouweboezem te liggen. Dit is een Natura 2000-gebied waar de purperreiger leeft. Ook dat is dus geen geschikte plek.

Annelies van Egmond / Fred van DIem Annelies van Egmond / Fred van DIem

3. Wat wil je bereiken?

Dat er beter wordt nagedacht. Ik heb bij de gemeente voorgesteld om een landschapsarchitect in te huren, die de impact op het landschap in kaart zou kunnen brengen. Dat wilden ze niet – te duur. En zie wat er gebeurt. Als de windmolens te dicht bij de bewonerskernen komen te staan, dreigt er slagschaduw. Maar als de natuur in het geding is, dan kan ineens heel veel. Zaak is dus om er – gesteund door organisaties als Vogelbescherming Nederland – bovenop te blijven zitten en in actie te komen zodra dat nodig is.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?