Navigatie overslaan
Basiskwaliteit Natuur/Peter Veldt Alle berichten

Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel

Geplaatst op 20 april 2021

Het platteland is stiller geworden sinds grutto en veldleeuwerik op veel plekken verdwenen zijn. Zelfs in steden en dorpen hebben gewone vogels als huismus en spreeuw het moeilijk! Bijen en andere insecten nemen sterk in aantal af. Het zijn symptomen van een verzwakte natuur. Vogelbescherming Nederland pleit daarom voor een ’Basiskwaliteit Natuur’: een minimaal kwaliteitsniveau waaraan onze omgeving moet voldoen, om deze leefbaar te houden voor natuur én mens. Hoe je die bereikt, daar gaat het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel’ over, dat op 21 april 2021 in Cuijk wordt gehouden. Tijdens dit symposium wordt ook het bijzondere boek Nederlandse vogels in hun domein gepresenteerd. Kijk hier sessies van het symposium terug, of lees de korte samenvattingen in de digitale congreskrant van Magazine on the Spot.

Veel algemene dieren en planten nemen vooral in het boerenland en de stad maar ook in natuurgebieden sterk in aantal af. Denk aan vogels als grutto, kievit, veldleeuwerik, spreeuw en aan veel soorten insecten, zoals argusvlinder. Ook een plant als het madeliefje vind je nog maar zelden in een weiland. De oorzaken hiervoor zijn divers: chemische bestrijdingsmiddelen, onnatuurlijk waterbeheer, intensief landgebruik, klimaatverandering, uitstoot van onder andere stikstof en fijnstof en het verdwijnen van veel landschapselementen, zoals sloten en houtwallen. Om te zorgen voor werkelijk herstel van populaties van dieren en planten, moet er zowel in maar zeker ook buiten natuurgebieden maatregelen genomen worden.

spreeuw / Jouke Altenburg spreeuw / Jouke Altenburg

Basiskwaliteit Natuur als bindend uitgangspunt

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen: de energietransitie, de verduurzaming van de landbouw, het oplossen van de woningnood, het economisch herstel en het herstel van de biodiversiteit. Deze problemen geïsoleerd aanpakken is niet effectief. We hebben een samenhangende en gedragen aanpak nodig die de leefbaarheid van ons land wezenlijk verbetert en bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van onze maatschappij. Het realiseren van Basiskwaliteit Natuur in stad, het landelijk gebied en natuurgebieden biedt daarvoor een aantrekkelijk bindend uitgangspunt.

Milieu, inrichting en beheer zijn bepalend

Basiskwaliteit Natuur is de minimale kwaliteit van het landschap waarbij kenmerkende algemene soorten in flinke aantallen aanwezig zijn. Welke soorten dat zijn verschilt natuurlijk per landschap. De kwaliteit wordt bepaald door de milieuomstandigheden, de inrichting van het landschap en het beheer. Maar hoe bereik je de noodzakelijke Basiskwaliteit Natuur? Daar gaat het symposium in Cuyk over. We gaan gezamenlijk Basiskwaliteit verkennen en een oproep formuleren aan iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren.

Kievit met jong / Jelle de Jong Kievit met jong / Jelle de Jong

Boekpresentatie Nederlandse vogels in hun domein

In de middag zal een bijzonder boek worden gepresenteerd en aangeboden aan demissionair minister Carola Schouten van LNV: Nederlandse vogels in hun domein. In dit prachtig vormgegeven boek worden de algemene en karakteristieke vogelsoorten behandeld die thuishoren in de veelheid aan Nederlandse landschappen: van wad tot stad. Het boek leidt u langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied.

Prijsvraag ‘Basiskwaliteit realiseren’

Vogelbescherming zal een drietal inspirerende initiatieven belonen waar in de praktijk hard aan Basiskwaliteit Natuur wordt gewerkt; in het stedelijk gebied, in de bossen en in het landelijk gebied. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven zal deze prijsuitreiking voorzitten, met als juryleden Prof. Dr. J.H.J. (Joop) Schaminée, Dr. A.H.F. (Anton) Stortelder, Dr. R. (Robbert) Snep en Ir. R. (Rino) Jans.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid