Navigatie overslaan
Gerard Hund / Fred van Diem Alle berichten

Gerard Hund zorgt dat de natuur meetelt

Geplaatst op 26 april 2021

Er gebeurt veel in het werkgebied van Gerard Hund. Tussen Hoorn en Amsterdam worden de dijken verzwaard. Zo’n dertig kilometer wordt onder handen genomen en dat neemt circa vier jaar in beslag. Dat is verstorend voor de vogels, die zeker in het voor- en najaar langs de IJsselmeerkust trekken. En daar komen nu wellicht ook nog grote windmolens bij. Reden voor Gerard om alert te zijn.
Gerard Hund / Fred van Diem Gerard Hund / Fred van Diem

Naam:   Gerard Hund (73)

Plaats:   Monnickendam

Vrijwilliger:  WetlandWMacht Westkust Markermeer Hoorn-Uitdam

RES-regio:  Noord-Holland Noord

1. Wat speelt er in jouw gebied?

Als delta is Nederland belangrijk voor vogels. De dijkverzwaring langs de IJsselmeerkust kon niet langer worden uitgesteld, maar ik vond het wel jammer dat het compensatiegeld voor de weidevogels naar de boeren ging, en dus niet naar natuurclubs als Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Toen ik de Alliantie Markermeerdijken (die de dijkverzwaring uitvoert) vroeg hoe zij de effectiviteit van de maatregelen wilden controleren, hadden ze geen antwoord. Simpelweg omdat ze er nog niet over hadden nagedacht. Datzelfde kan gebeuren bij het plaatsen van windmolens. Ik ben daarom alert. De verduurzaming van energie is nodig, maar er moet wel een goede afweging worden gemaakt. Van de 82 windmolens die zijn neergezet in de Wieringermeerpolder leveren er 50 alleen aan het datacenter van Microsoft. Daar zet ik mijn vraagtekens bij. Waarom zoveel landschapsschoon opofferen voor een groot buitenlands bedrijf? Nu moeten er nog meer molens worden bijgebouwd in het kader van de Regionale Energie Strategie. Nog eens drie extra molens langs de Gouwzee, bijvoorbeeld. Dat is onwenselijk. De Gouwzee is een natura 2000 gebied en heeft daarop nog een extra beschermde status als rust- rui- en foerageergebied. Vanwege de ondiepte groeien hier veel kranswieren. Dat maakt de Gouwzee een belangrijke pleisterplaats voor watervogels.

Bergeend / Jelle de Jong Bergeend / Jelle de Jong

2. Welke actie heb je ondernomen?

Als WetlandWachten trekken we veel op met buurtorganisaties en nemen gezamenlijk het initiatief om bijvoorbeeld Rijkswaterstaat te wijzen op de beschermde status van de Gouwzee. Dan blijkt dat de regels daarover wel zijn opgeschreven, maar vervolgens niemand weet hoe ze toe te passen. Zo werd er altijd gesurft op de Gouwzee, want dat mag in Nederland overal. Maar voor kitesurfers gelden strengere regels, vanwege de veiligheid, maar ook omdat ze de vogels verstoren. Vanwege de beschermde status is de Gouwzee verboden gebied voor kitesurfers. Toch komen ze in grote getalen en daarop werd niet ingegrepen. Ook daarover hebben we aan de bel getrokken. Dat leverde een gedragscode op; er mag nu helemaal niet meer gesurft worden van september tot maart. Maar helaas wordt ook die regel niet gehandhaafd. Door dit soort ervaringen beseffen we dat we de plannen ten aanzien van de Regionale Energie Strategie goed in de gaten moeten houden. We zijn niet tegen de plannen, maar wel als ze ten koste gaan van de natuur.

Kitesurften / Shutterstock Kitesurften / Shutterstock

3. Wat is je doel?

Voorkomen dat de natuur de rekening betaalt van wat binnen de Regionale Energie Strategie het ‘algemene belang’ wordt genoemd. Ik heb liever dat er wordt gekozen voor een concentratie van wind- en zonneparken op plekken waar de natuur het minst verstoord raakt. Zonnepanelen pal langs snel- en ringwegen, bijvoorbeeld. Dat zou heel wat energie opleveren en de vogels hebben daar geen last van.

Gerard Hund / Fred van Diem Gerard Hund / Fred van Diem

4. Heb je tips voor mensen als ze ook in actie willen komen?

Zorg dat je zichtbaar bent! Veel lobbyen en laten weten dat je bestaat. Toen ik hier tien jaar geleden begon, heb ik de burgemeester van Gemeente Waterland uitgenodigd en ben met haar langs de dijk gefietst. Is er ergens een bijeenkomst? Dan meld ik me aan. Dat zijn altijd uitstekende gelegenheden om je netwerk uit te breiden en in gesprek te blijven. Als er ergens iets speelt, weten de betrokkenen je zo gemakkelijker te vinden.

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen

Nationale Kijkerweek

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Nationale Kijkerweek krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen