Navigatie overslaan
IJsvogel / Jan Jongejan Alle berichten
IJsvogel / Jan Jongejan Ellis Samsom

Door Ellis Samsom
Medewerker Vogelbescherming

“Vogels verbinden alle dimensies van de natuur”

Geplaatst op 30 april 2021

Leden van Vogelbescherming kunnen dit voorjaar van 22 april tot 15 mei hun vertegenwoordiger in de Ledenraad kiezen. We vroegen huidige Ledenraadsleden waarom zij zich op deze manier inzetten voor Vogelbescherming en waarom uw stem belangrijk is. Deze keer: Eric Bouwmeester.

Stem voor de nieuwe Ledenraad

Elke lente kunnen de leden van Vogelbescherming hun vertegenwoordigers kiezen voor de Ledenraad. Herkiesbare leden kunnen herkozen worden en nieuwe leden gekozen.
Bent u lid? Dan kunt u hier stemmen. Met uw stem geeft u de Ledenraad mandaat om u te vertegenwoordigen.

Eric Bouwmeester Eric Bouwmeester

Eric Bouwmeester

Leeftijd: 66 jaar

In Ledenraad sinds: 2017, nu herkiesbaar

Beroep: Onafhankelijk toezichthouder en adviseur

Waarom zet jij je in voor de bescherming vogels?

“Vogels zijn intrigerend en simpelweg mooi; ze bieden mij dagelijks grote vreugde. De eerste gierzwaluw laat me juichen, net als de eerste grutto’s op het Landje van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel. Op zichzelf verdienen ze daarom onze bescherming al, maar ook omdat vogels ons in verbinding brengen met alle dimensies van de natuur: seizoenen, weersomstandigheden, geografieën, landschappen en nog veel meer, omdat alles ook in de natuur met elkaar verbonden is. Vogels zijn voor mij de richtingaanwijzers voor de keuzes die we moeten maken in ruimtelijke ordening, landbouw, de energietransitie en milieubeleid in de breedste zin van het woord.”

Wat is jouw mooiste vogelervaring?

“Mijn mooiste vogelervaring is het zien van ijsvogels voor en in de wand die ik zes jaar geleden, met cadeau-geld van vrienden en familie voor mijn 60e verjaardag, heb geplaatst. Aan de rand van de drinkwaterplas van Waternet in Loosdrecht met hulp van boswachter Nico Bouman en ijsvogelexpert Jelle Harder. Naar schatting zijn inmiddels 80-90 jonge vogels uitgevlogen. Op 25 maart jl. zag ik tot mijn  grote vreugde weer een stelletje ijsvogels de wand inspecteren. Dat wordt het eerste broedgeval in 2021!”

Wat spreekt jou aan in de Ledenraad van Vogelbescherming?

“In de Ledenraad kun je actief de stem van de leden vertolken en je bent rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van Vogelbescherming. Ik maak deel uit van de commissie ‘interne organisatie’. Deze commissie zorgt voor kritische en constructieve ondersteuning van de professionele organisatie in Zeist, gericht op het functioneren van de organisatie. Met concrete adviezen en suggesties helpt de Ledenraad over de hele linie mee aan het effectief realiseren van de doelen van Vogelbescherming.”

Waarom zouden leden volgens jou moeten stemmen voor kandidaten voor de Ledenraad?

“Als eerste omdat ik vind dat je stemrecht altijd moet gebruiken. Juist ook in een vereniging waarin de passie ons bindt. Stemmen voor de Ledenraad betekent invloed uitoefenen. Op het beleid van Vogelbescherming en de wijze waarop dat wordt uitgevoerd, zonder op de stoel van de bureau-organisatie te gaan zitten. De Ledenraad vormt ook een actieve steun voor de organisatie en brengt aanvullende ervaring en expertise op tafel waarmee de organisatie wordt geholpen. In het belang van de vogels.”

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen