Strategie

Vogelbescherming verbindt mensen, bedrijven en instellingen om vogels en natuur te beschermen. Met velen bereiken we meer. Betrokkenheid bij vogels, natuur en een leefbare wereld drijft ons. Vogelbescherming verrijkt die emotionele verbondenheid met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Dat inspireert om zo effectief mogelijk te werken aan de bescherming van natuur. Vogelbescherming is onderdeel van BirdLife International. Door deze mondiale verbondenheid met miljoenen andere bevlogen vogel- en natuurbeschermers bereiken we meer. Natuur stopt niet bij de grens. We werken aan duurzaam natuurherstel waar mensen baat bij hebben. Alleen dat garandeert dat natuur ook op langere termijn behouden blijft.
Samenvatting strategisch meerjarenplan 2015-2020

Deze uitgangspunten komen terug in vijf programma’s waaraan Vogelbescherming prioriteit geeft:

 1. Grenzeloze natuurbescherming
  Wereldwijd worden duizenden vogels en natuurgebieden bedreigd. Samen met onze BirdLife Partners in andere landen werken wij op internationaal niveau aan structurele oplossingen, die goed zijn voor mens en natuur.
 2. Topnatuur voor vogels
  Vogelbescherming zet zich in voor belangrijke vogelgebieden, zoals Zeeuwse Delta, IJsselmeer en tal van kleinere natuurgebieden die zijn van levensbelang voor vogels. Bescherming en herstel van deze gebieden is een topprioriteit voor Vogelbescherming.
 3. Een natuurrijk platteland
  Op het boerenland gaan de aantallen grutto’s, scholeksters, veldleeuweriken fors achteruit. Vogelbescherming werkt aan een keerpunt, samen met boeren maar ook op beleidsniveau.
 4. Meer natuur in de stad
  Vogelbescherming stimuleert bewoners om van hun tuin een vogelparadijs te maken. Met gemeenten, bouwondernemingen en –corporaties werken we samen om buurten en gebouwen vogelvriendelijk te maken.
 5. Actieve samenleving voor vogels en natuur
  De basis van het werk van Vogelbescherming is de betrokkenheid bij vogels en natuur. Vogelbescherming wil daarom veel mensen bereiken en ze inspireren mee te doen met vogels beschermen.

Mis niks met Vogels Digitaal

Elke maand de beste artikelen van deze site in uw mailbox? Inclusief tuintips, mooie vogelfoto's, het herkennen van vogels en het laatste relevante nieuws over vogels beschermen. 

aanmelden Vogels Digitaal

Met een gids ziet u meer

Ga mee op vogelexcursie met een vrijwillige gids van Vogelbescherming. Zij leiden u rond op de mooiste plekken van Nederland. En met een gids ziet u altijd meer!

meer informatie en aanmelden