Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock Alle berichten

PARTRIDGE: inspirerend voorbeeld voor overheidsbeleid

Geplaatst op 23 oktober 2018

De patrijs heeft de afgelopen decennia een bizar grote afname laten zien in Nederland. Verschillende partijen werken samen aan het herstel van deze geliefde akkervogel via het internationale project PARTRIDGE. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) noemde het project onlangs als een goed voorbeeld van hoe landbouw en natuur kunnen samengaan.

Landbouw en behoud van natuur kan samengaan. Dat is wat het internationale project PARTRIDGE laat zien, beaamt minister Carola Schouten van LNV. In de twee Nederlandse voorbeeldgebieden van PARTRIDGE worden maatregelen genomen die leiden tot meer biodiversiteit op het akkerland. Meer bloemen, meer kruiden, meer insecten en dus meer vogels. De geliefde patrijs is het boegbeeld van het project. Maar wil dit boegbeeld in de toekomst overleven, dan moet er in Nederland méér gebeuren, ook buiten de voorbeeldgebieden.

Achteruitgang patrijzen Achteruitgang patrijzen

Achteruitgang insecten slecht voor patrijs

Uit Duits onderzoek bleek vorig jaar dat het aantal insecten in ons buurland met 75 procent is afgenomen. Dit heeft grote gevolgen voor insectetende vogels zoals de patrijs. Minister Schouten kreeg hierover Kamervragen en gaf Wageningen Environmental Research de opdracht om te onderzoeken hoe het in Nederland met de insectenstand is gesteld. Uit dit onderzoek blijkt nu dat de situatie in Nederland helaas niet beter is. Deze conclusie werd nog eens onderstreept door een rapport van de Radboud Universiteit en EIS (kenniscentrum insecten), wat een forse achteruitgang van diverse insectengroepen laat zien. Ook uit de nieuwe Rode Lijst Bijen, blijkt dat 55 procent van onze bijen ernstig wordt bedreigd.

Herstel biodiversiteit

Deze recente onderzoeksresultaten zorgden deze maand wederom voor discussie in de Tweede Kamer. Minister Schouten geeft in haar antwoord aan dat de onderzoeken “voldoende aanleiding vormen om serieus werk te maken van mogelijkheden om door aanpassingen van de landbouw een bijdrage te leveren aan een verder herstel van de biodiversiteit waaronder de insecten.” Een visie die Vogelbescherming Nederland toejuicht.

Inspirerend voorbeeld

In haar antwoord noemt Schouten PARTRIDGE als voorbeeld. “Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van bedrijven waar landbouw en natuur goed met elkaar samengaan. Een mooi, recent voorbeeld hiervan is het spectaculaire herstel van de insectenpopulatie na de aanleg van houtwallen en zogenoemde keverbanken in een akkerbouwgebied in Noord-Brabant in het kader van het EU-Interreg project PARTRIDGE. Die ontwikkeling naar een betere verbinding tussen landbouw en natuur wil ik samen met de landbouwsector, natuurorganisaties, onderzoek en onderwijs verder stimuleren.”

Doelstelling PARTRIDGE project

PARTRIDGE doel - biodiversiteit PARTRIDGE doel - biodiversiteit

Brede impact in Nederland en Europa

Een inspirerend voorbeeld geven, is slechts een onderdeel van het PARTRIDGE project. Het project streeft een bredere impact na, ook buiten de PARTRIDGE voorbeeldgebieden. Het doel is een duurzame vorm van landbouw met ruimte voor natuur in heel Nederland en zelfs Europa. Daarom werken we intensief met partijen samen en is kennisdeling een cruciaal onderdeel van het project. Beleidmakers spelen hierin een onmisbare rol. We vinden het dan ook bemoedigend dat minister Schouten onze inspanningen ziet en ondersteunt. Samen met beleidmakers in Nederland en Europa hopen we deze koers voort te zetten.

In Nederland werkt Vogelbescherming Nederland samen met het Brabants Landschap, het Zeeuwse Landschap, Landschapsbeheer Zeeland, boeren, agrarische collectieven, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen aan PARTRIDGE. Lees meer over het PARTRIDGE project en onze internationale partners.

PARTRIDGE project logo PARTRIDGE project logo

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer