Navigatie overslaan
Groen dak Dakenstroom / Unitura Alle berichten
Groen dak Dakenstroom / Unitura Mariël Verburg

Door Mariël Verburg
Auteur Vogelbescherming

“Ruimte voor natuur moet de standaard zijn”

Geplaatst op 29 oktober 2021

Willen we bebouwing natuurinclusief maken? Dan ligt de grootste uitdaging bij renovatie, zegt Sicco Jansen. Want wat doe je met de vogels en vleermuizen die al in het gebouw wonen? Voor renovatieproject Dakenstroom ontwikkelde Jansens bedrijf Unitura een dak dat ruimte biedt aan de natuur. Hiermee werd Dakenstroom winnaar van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021.
Dakenstroom / Unitura Sicco Jansen (rechts) aan het werk Dakenstroom / Unitura

Waarom is natuurinclusief renoveren zo belangrijk?

“De natuur staat onder druk in Nederland. In de stad zie je op sommige plekken dat het nog wel goed gaat. Want eigenlijk werd er tot de jaren zeventig best natuurinclusief gebouwd, al was dat vaak niet zo bedoeld, maar de huizen hadden voldoende openingen voor dieren. Nu moeten alle huizen verduurzaamd worden – met goede redenen – dus gaan we van die gatenkazen strakke dozen maken. De vogels en vleermuizen hebben daar last van. De gaten waar zij nesten bouwen, gaan wij dicht maken.”

“Natuurinclusief renoveren is voor mij dan ook in de eerste plaats compensatie: we verzinnen oplossingen om de dieren die al aanwezig waren toch een plek te geven. Als je dat niet doet, gaat het met veel soorten bergafwaarts. En als je functies combineert, heeft het meer voordelen dan soortenrijkdom: het zorgt voor waterberging en een prettig leefklimaat.”

Dak Dakenstroom / Unitura Vleermuiskasten in de dakrand Dak Dakenstroom / Unitura

Hoe hebben jullie dat bij Dakenstroom concreet opgelost?

“Dakenstroom is een groot renovatieproject in een best wel lastig bouwtype: rijtjeshuizen. Het is begonnen als een zonnestroomproject. Maar de initiatiefnemer, corporatie Casade, was gebrand op bescherming van de aanwezige diersoorten. Van tevoren hebben ze bepaald hoeveel nestplekken er voor welke soorten idealiter in zo’n huis moeten zitten; dat werd een van de uitgangspunten in het ontwerp.”

“Er moest een heel nieuw dak ontworpen worden dat ruimte gaf aan de installaties voor zonnepanelen, isolatie, waterberging en diersoorten; alles moest in het dak worden opgelost. Unitura heeft daarvoor de ecologische voorzieningen ontworpen. We hebben bijvoorbeeld dakranden ontwikkeld met een holle ruimte voor bijvoorbeeld nestkasten voor de huismus en de gierzwaluw. Ook hebben we vleermuiskasten ontwikkeld die verschillende soorten vleermuizen kunnen huisvesten zoals de dwergvleermuis, de laatvlieger en de grootoor.”

Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV Huismuskastjes in de dakrand, in gebruik Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV

De jury prees ook de opschaalbaarheid van het project

“Dit dak kun je in principe overal toepassen. Je zou duizend huizen per jaar van zo’n dak kunnen voorzien. Maar er schuilt ook een gevaar in seriematig werken: als je overal dezelfde oplossing toepast, bied je geen keuze voor de soorten. De natuur laat zich niet in een malletje drukken, je moet ruimte bieden voor variatie.”

Waarom bouwt niet iedereen natuurinclusief?

“Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het thema. De meeste mensen willen echt wel bijdragen. Als het misgaat, komt dat vaak door gebrek aan kennis. Dan wordt de ecoloog er bijvoorbeeld pas bijgehaald als het ontwerp al klaar is, vanwege de vergunning. Dan worden er nog een paar nestkastjes toegevoegd aan het gebouw. Mijn advies is: vraag de ecoloog erbij tijdens het ontwerp en ga gezamenlijk schetsen en een plan maken. Dan wordt ruimte voor natuur geïntegreerd in het ontwerp.”

“En ook particulieren kunnen helpen. Met kleine aanpassingen aan je huis kun je dieren een plek geven. Dat hoeft niet altijd een nestkast te zijn. Beschouw je gebouw als een rots, een natuurlijke habitat voor de dieren. Je kunt een dakpan omhoog leggen zodat vogels eronder kunnen. Groen aanplanten. Of als je een dakrand moet plaatsen een spleetje openlaten zodat er een vleermuis achter kan. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn.”

Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV Huismuskastje in de dakrand Dakenstroom Kaatsheuvel / Unitura BV

“Voor mij is natuurinclusief bouwen niet iets bijzonders; het is het minimale dat je zou moeten doen. En ja, het kost iets meer geld, maar dat geldt voor alle kwaliteit die je toevoegt. Je kunt een trapleuning ook wegbezuinigen maar dat doen we niet, dat is een ondergrens die we hanteren. Zo zou het ook moeten zijn met ruimte voor de natuur; dat zou, zeker bij renovaties, de standaard moeten zijn.”

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad