Navigatie overslaan
Aalscholver IJsselmeer / Pixabay Alle berichten

Oproep aan IJsselmeer­gemeenten: kies voor natuur

Geplaatst op 21 maart 2022

De stemmen zijn geteld! De gekozen gemeenteraadsleden gaan aan de slag om plannen te smeden. Een belangrijk moment. Als we in de nabije toekomst Nederland leefbaar willen houden voor onszelf en voor vogels, dan moeten we vandaag al aan de slag. Daarom roept Vogelbescherming alle gemeenten op die langs het IJssel- en Markermeer liggen om werk te maken van de aanpassingen die nodig zijn door de klimaatverandering. De urgentie is hoog. Grote voordeel: natuur en inwoners varen er wel bij.

Brief aan de gemeenten

Vogelbescherming heeft daarom alle gemeenten in het stroomgebied van het IJsselmeer een brief gestuurd – van Sudwest Fryslân tot Amstelveen en van Hollands Kroon tot Deventer.

In de brief feliciteert Vogelbescherming de nieuwe raadsleden met hun verkiezing en roepen we ze op om te kiezen voor natuur. Natuur is namelijk onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering.

Internationale allure

Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer van West-Europa. Voeg daar nog het Markermeer, het IJmeer, de randmeren en de stroomgebieden van bijvoorbeeld IJssel en Eem aan toe, en we hebben een landschap van internationale allure. Niet alleen voor vogels zoals de visdief, lepelaar en zeearend; ook talloze mensen weten het gebied te waarderen.

We zijn afhankelijk van het blauwe hart van Nederland. Een gezond IJsselmeergebied is essentieel voor onze aanpassing aan de klimaatverandering. Een snelle aanpassing is van levensbelang, blijkt uit het meest recente IPCC-rapport. Tel daarbij op de energietransitie, de woningbouwopgave en de behoefte aan zoet (drink)water en we zien: er wordt veel gevraagd van het landschap, en dus ook van de raadsleden in de IJsselmeergemeenten.

Visdief / Gerard Bos Fotogalerij Visdief / Gerard Bos Fotogalerij

Aanbevelingen voor groen coalitieakkoord

Vogelbescherming Nederland doet daarom deze aanbevelingen aan de nieuwe raadsleden voor de onderhandelingen over het coalitieakkoord in de gemeenten:

  1. Beschouw uw gemeente als een van de pilaren waarop het IJsselmeerlandschap leunt. U kunt, met de andere gemeenten, het verschil maken. Benader dus de opgaven waar uw gemeente voor staat vanuit dit integrale oogpunt.
  2. Neem de Basiskwaliteit Natuur als uitgangspunt voor uw plannen. Steeds meer beleidsmakers omarmen dit instrument om onze omgeving leefbaar en toekomstbestendig te houden. Vogelbescherming Nederland helpt u daarbij graag.
  3. Ga, ook bij bouw- en ontwikkelplannen, in de eerste plaats voor oplossingen die ruimte geven aan natuur en biodiversiteit. De natuur is onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering.

In de komende jaren kunnen de IJsselmeergemeenten een belangrijke rol spelen om van het IJsselmeerlandschap een biodivers en klimaatbestendig gebied te maken, met het nieuwe coalitieakkoord als startpunt. Vogelbescherming wenst de nieuwe raadsleden daarbij veel wijsheid en succes. En uiteraard zijn wij graag bereid om mee te denken!

Groen gestemd?

U heeft zelf groen gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen, en wat nu? Kijk hier voor inspiratie!

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur