Navigatie overslaan

Wat kunt u doen na de verkiezingen?

Heeft u 'groen' gestemd? Fijn; dat is de eerste stap naar een groen beleid. Maar ook na de verkiezingen zijn er volop momenten om op te komen voor een natuur- en vogelvriendelijk beleid. Daarvoor is het handig om iets te weten over de politieke cyclus. Grofweg kan je zeggen dat elk jaar een eigen focus heeft, zoals het broedseizoen van vogels ook vaste stappen kent.
Nest Nest

Jaar 1:
Nestje bouwen

Raadsleden worden geïnstalleerd en partijen onderhandelen over een coalitieakkoord. Wethouders en raadsleden verkennen hun portefeuille en ontwikkelen hun visie.

Ei Ei

Jaar 2:
Ei leggen

Wethouders en raadsleden ‘leggen hun eieren’. Ze zetten hun visie om in beleid. In dit jaar zie je veel nota’s en plannen die de gemeenteraad moet goedkeuren.

Ei Ei

Jaar 3:
Ei komt uit

Het resultaat is te zien! Wethouders en raadsleden moeten in dit jaar laten zien wat het effect is van hun beleid.

Kuiken Kuiken

Jaar 4:
Feest, de jongen vliegen uit

Wethouders en raadsleden vieren wat er bereikt is in de afgelopen vier jaar. In dit jaar worden de verkiezingen voorbereid.

In de eerste twee jaren na de verkiezingen worden er dus volop visies gevormd en plannen gesmeed. Wilt u daar invloed op uitoefenen? Dan helpt het om contact te leggen en te onderhouden met mensen binnen de gemeente, en hen op de juiste momenten te voorzien van informatie. We geven vijf tips:

 

1. Sluit u aan bij een organisatie

Samen sta je sterker. Een lokale natuurvereniging of vogelwerkgroep heeft vaak een goed netwerk in de gemeente. En heeft veel kennis en ervaring in huis, die politici en ambtenaren vaak zeer op prijs stellen.

Voor gemeenten is het belangrijk dat er draagvlak is bij burgers. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor dat draagvlak zorgen.

Richard Slagboom

2. Feliciteer nieuwe raadsleden

Stuur nieuwe raadsleden die u kent of wilt leren kennen een felicitatie. Zo’n felicitatie kan via een mailtje, maar ook in een tweet. Het voordeel van een mailtje is dat u meteen nog wat extra informatie kunt meesturen.  Bijvoorbeeld informatie over de Basiskwaliteit Natuur, of over ecologisch bermbeheer en de voordelen daarvan voor vogels en gemeente.

Mijn strategie is: mijn netwerk onderhouden met de gemeente. Ik probeer altijd op vriendelijke manier kennis te maken en mensen aan te spreken. Steeds laten zien wie je bent en wat je doet.

Gerard Hund

3. Stuur een mail voor de onderhandelingen

Partijen zijn op zoek naar hoe zij hun idealen gaan uitvoeren de komende vier jaar. Dus pak uw brief voor de verkiezingsprogramma’s er weer eens bij, kijk of u hem nog iets concreter kunt maken en stuur hem op naar de onderhandelaar van de partij bij wie dit punt het beste past.

Politici weten ook niet alles, dus vaak zijn ze blij als ze informatie krijgen waarmee ze hun eigen werk beter kunnen doen. Vaak worden er dure adviesbureaus ingehuurd maar juist bij lokale organisaties is veel kennis aanwezig.

Richard Slagboom

4. Organiseer een werkbezoek of kennismaking

De meeste raadsleden en wethouders zijn nieuw. In elk geval op het onderwerp waar ze de komende vier jaar beleid voor maken. U kunt ze op weg helpen door een werkbezoek of een informatiebijeenkomst te organiseren. Doe dit niet gelijk op hun eerste werkdag, ze hebben het al druk genoeg. Wacht even een maand en stuur dan eens een mailtje. (Lees ook onze tips voor het organiseren van een werkbezoek)

 

De wethouder omarmde mijn idee over groenadoptie. Om iets voor elkaar te krijgen bij je gemeente, hoef je geen ervaren lobbyist te zijn. Een mailtje met een concreet idee is soms genoeg.

Sander Bakker

5. Blijf in contact met ambtenaren

Tijdens de verkiezingen lijkt alles te draaien om politiek. Maar een groot deel van de mensen die zich inzetten voor de gemeente is niet afhankelijk van de verkiezingen. Dat zijn de ambtenaren. Zij blijven ‘gewoon’ zitten en blijven in die tijd beleid uitvoeren. Blijf vooral ook de contacten met ambtenaren onderhouden.

Waarom is opkomen voor de natuur belangrijk?

Wie wil er niet wonen in een groene wijk? Natuur inspireert, verwondert en ontspant ons, contact met de natuur is goed voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het groen zorgt voor schaduw in hete zomers en vermindert wateroverlast bij hevige regenval. Toch staat de natuur onder druk door de uitdagingen van deze tijd, zoals woningnood of de energietransitie. Veel soorten dieren en planten nemen sterk in aantal af.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor ons woongenot; we hebben nog veel meer te danken aan de natuur. Ons voedsel bijvoorbeeld komt direct of indirect uit de natuur. En bomen en bossen helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Veel redenen dus om te stemmen op een partij die zich inzet voor de ‘Basiskwaliteit Natuur’, dat wil zeggen dat er niet alleen ruimte is voor de natuur in natuurgebieden, maar overal waar we wonen, werken en leven.

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws