Navigatie overslaan
Alle berichten

Actieplan grote karekiet op stoom

Geplaatst op 18 april 2018

Dankzij de hulp van velen kan Vogelbescherming zich inzetten om de grote karekiet als broedvogel voor Nederland te houden. Dat is nodig, want het gaat beroerd met deze moerasvogel. Ons actieplan met als inzet ‘naar 400 paar in 8 jaar’ berust op 5 pijlers.

1. Onderzoek naar knelpunten

Vogelbescherming heeft sinds 2015 maatregelen uitgevoerd voor de grote karekiet in de Loosdrechtse Plassen. Daar gaat de soort intussen niet meer achteruit. De maatregelen hebben dus geholpen. Intussen zijn we ook actief in de Noordelijke Randmeren (Zwarte Meer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer). Daar brengen we nu de knelpunten in kaart, zodat we vervolgens gerichte beschermingsmaatregelen kunnen nemen. 

2. Maatregelen

Vogelbescherming werkt samen met terreinbeheerders, zodat we – vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek – maatregelen kunnen treffen die sowieso gunstig uitpakken. De gemeente Dronten past bijvoorbeeld haar rietbeheer aan, waardoor ganzenvraat wordt tegen gegaan en de stroming van het water langs de rietkragen wordt gestimuleerd. Natuurmonumenten neemt ook al maatregelen voor de grote karekiet in lopende herstelprojecten. Zodra de knelpuntenanalyse bekend is, kunnen we meer maatregelen in gang zetten.

3. Monitoring

Het succes van de maatregelen die we nemen wordt gemonitord. Dat doen we door de ontwikkeling van rietkragen in beeld te brengen in samenhang met de verspreiding en aantallen van de grote karekiet. Zo kunnen we beter begrijpen welke maatregelen effectief zijn en de aanpak bijstellen als dat nodig is.

Grote karekiet  / Birdphoto Grote karekiet / Birdphoto

4. Anderen betrekken

Vogelbescherming kan het niet alleen. Daarom zijn zowel in de Loosdrechtse plassen als in de Noordelijke Randmeren veel partijen betrokken bij de redding van de grote karekiet. En onze aanpak in deze twee bolwerken blijkt te inspireren. In Reeuwijk is nu een vergelijkbaar project gestart.

5. Kennis delen

Om anderen te inspireren de goede dingen te doen, is het nodig om opgedane kennis te delen. Die brengen we actief onder de aandacht van de betrokken terreinbeherende organisaties, provincies en Rijkswaterstaat. We publiceren bijvoorbeeld kaarten met knelpunten en de noodzakelijke maatregelen, iets wat in de Loosdrechtse Plassen zijn effectiviteit al bewezen heeft.

Help mee, red de grote karekiet

Om de grote karekiet te redden heeft Vogelbescherming een actieplan opgesteld. Ons doel: over 8 jaar een gezonde populatie van 400 paar. Dat aantal is minimaal nodig om deze bijzondere rietvogel voor Nederland te behouden. Wilt u ook meehelpen? Klik dan hier.

Kijkers voor kijkers

Ben je toe aan een nieuwe verrekijker of telescoop? Je oude kijker of scoop kan veel betekenen voor de bescherming van vogels in ontwikkelingslanden! Lever hem daarom in bij Vogelbescherming. Vele honderden kijkers kregen al een tweede leven.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws