Navigatie overslaan
Patrijzen / Shutterstock Alle berichten

Groot enthousiasme tijdens de landelijke dag voor de patrijs

Geplaatst op 11 december 2019

Gedreven door de gemeenschappelijk wens om de achteruitgang van biodiversiteit op het platteland tot stilstand te brengen, kwamen op 27 november ruim 200 mensen naar de landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de Patrijs’. De dag op hogeschool Van Hall Larenstein werd georganiseerd door Vogelbescherming met het doel om kennis te delen en lokale beschermingsinitiatieven verder te helpen.
Twitterbericht patrijzendag Twitterbericht patrijzendag
Twitterbericht patrijzendag Twitterbericht patrijzendag

Kennis zaaien

Alle partijen die een rol spelen bij de bescherming van patrijzen (en akkernatuur in brede zin) werden tijdens de dag op de hoogte gebracht van de aanpak en nieuwste inzichten uit het PARTRIDGE project. Boeren, agrarische collectieven, vogelwerkgroepen, vrijwilligers, wildbeheerseenheden, provincies, waterschappen en natuurorganisaties vonden op deze dag een platform om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. 

Kennisdag PARTRIDGE / Lars Soerink Kennisdag PARTRIDGE / Lars Soerink

Workshops

De ochtend-workshops waren gericht op kennisdeling over onderwerpen zoals geschikte zaadmengsels, monitoring, predatie, project communicatie, kuikenvoedsel en kruisbestuiving tussen beschermingsprojecten. In de middag troffen de deelnemers elkaar in regionale workshops, om met het netwerk uit eigen omgeving te bekijken hoe lokale patrijzenpopulaties kunnen worden behouden. 

Kennisdag PARTRIDGE workshop Kennisdag PARTRIDGE workshop

Landelijke en regionale pers

De Landelijke dag voor de patrijs kreeg zowel op de landelijke radio (NPO1) als bij diverse regionale omroepen aandacht, en leidde tot artikelen in regionale dagbladen. Via deze kanalen is een veel breder publiek op de hoogte gebracht van de noodzaak om patrijzen en boerenlandnatuur te beschermen.

Informatiemappen PARTRIDG Informatiemappen PARTRIDG

PARTRIDGE informatiemap

De film over het PARTRIDGE project, vol met prachtige natuurbeelden en enthousiasmerende verhalen, werd voor het eerst vertoond. De film is onderdeel van de PARTRIDGE informatiemap met ook de ‘Leidraad patrijzenbescherming’ en zeven factsheets voor de belangrijkste inrichtingsmaatregelen voor de patrijs. Deze informatie wordt binnenkort vertaald naar het Engels en Duits. Op deze manier zullen boeren, landeigenaren en natuurbeschermers in heel Europa bij kunnen dragen aan een effectieve bescherming en het herstel van patrijzenpopulaties.

Download hier de PARTRIDGE informatiemap

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer