Navigatie overslaan
Patrijzen / Jan Hendriks - Fotogalerij Alle berichten

Help mee patrijzen en akkervogels te redden

Geplaatst op 5 april 2022

Hoewel een geliefde akkervogel is het aantal patrijzen dramatisch achteruit gegaan. Vogelbescherming werkt met veel partijen samen om daar wat tegen te doen. Onder meer via een succesvol internationaal patrijzen-project. Iedereen die betrokken is bij de bescherming van patrijzen en andere akkervogels/-natuur nodigen we uit voor een verdiepende training.

Andere akkerbouw is mogelijk

Halverwege de jaren zeventig kwam de patrijs in heel Nederland voor in akkers en graslanden. Sindsdien is het aantal patrijzen met meer dan 95% afgenomen. De oorzaak is intensief gebruik van akkerland en pesticiden om onkruid en insecten te bestrijden. Ruig begroeide plekjes waar de patrijs graag veilig zijn nesten bouwt, zijn vrijwel verdwenen. De insecten die de kuikens als voedsel nodig hebben, zijn er steeds minder. En voor volwassen patrijzen is er onvoldoende voedsel om de winter door te komen. Deze problemen gelden overigens ook voor veel andere akkervogels.

Om deze prachtige vogel – en nog veel meer natuur op het boerenland – te behouden, is een ander soort landbouw nodig. Een landbouw die de zorg voor natuur en landschap combineert met een gezonde bedrijfsvoering. Met het internationale project PARTRIDGE laten we zien dat dit mogelijk is.

Patrijs / Shutterstock Patrijs / Shutterstock

Samenwerken voor de patrijs

De kracht van het PARTRIDGE-project ligt in de samenwerking tussen vele partijen, zoals boeren, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden, vogelwerkgroepen en vrijwilligers. Kennisuitwisseling is een ander belangrijk onderdeel van het project wat bijdraagt aan het succes.

Na de landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de patrijs’ in 2019 vindt in dit kader in 2022 de ‘Training akkervogelbescherming’ plaats.

De doelen van deze training

  • Iedereen die zich in wil zetten voor de bescherming van akkervogels toe te rusten met kennis, hulpmiddelen en handvaten om dat te kunnen doen.
  • Bestaande initiatieven op dit terrein te ondersteunen en te versterken, kennis en ervaring laten uitwisselen en startende projecten een grotere slagingskans geven. 
  • Meer regionale akkervogel-projecten te laten opstarten en daar waar nog belangrijke akkervogelpopulaties voorkomen, hun bescherming in kerngebieden te versterken.

Doelgroep

We richten ons op veldcoördinatoren en bestuursleden van de agrarische collectieven en ANV’s, beleidsmedewerkers van Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen, coördinatoren van vogelwerkgroepen, lokale en regionale beleidsambtenaren, bestuursleden van wildbeheer-eenheden.

In het ideale geval verbinders, die de benodigde mensen en partijen bij elkaar kunnen brengen, inspireren en coördineren zodat alle noodzakelijke rollen, expertises en aandachtsgebieden voor een succesvol beschermingsproject aan bod komen. 

Deelname

De Training akkervogelbescherming’ loopt inmiddels. We overwegen de training op een later moment nog een keer te herhalen. Mocht u hier belangstelling voor hebben dat kunt u een e-mail sturen aan Bureau.Secretariaat@vogelbescherming.nl.

Uw contactgegevens worden alleen gebruikt in relatie tot deze training.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer