Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock Alle berichten

Project PARTRIDGE voorbeeld voor verbinding

Geplaatst op 27 januari 2022

Het nieuwe kabinet gaat fors investeren in het landelijk gebied en dat is hard nodig. Nederland bungelt onderaan de verkeerde lijstjes als het gaat om biodiversiteit op het platteland. Gelukkig zijn er voorbeeldprojecten die laten zien hoe verbeteringen op grotere schaal mogelijk zijn. PARTRIDGE is een internationaal project om de biodiversiteit te vergroten in akkerbouwgebieden met de patrijs als icoon. De resultaten zijn positief en niet alleen voor vogels.

PARTRIDGE in Zeeland

Suzanne van de Straat is projectleider Natuur en Landbouw voor Stichting Het Zeeuwse Landschap: “Een droombaan! Ik werk tijdens de broedvogeltellingen vanaf zonsopkomst in het veld en word omringd door vogelgeluiden.” Ze werkt hier o.a. aan het Interreg PARTRIDGE project, waarin 500 hectare aaneengesloten akkergebied ingericht wordt met bloemenblokken, akkerranden en keverbanken. Deze maatregelen worden op minimaal 7% van het totale gebied toegepast. De resultaten laten een positief effect zien op de broedvogels in het gebied.

Suzanne van der Straat Suzanne van der Straat

Positief effect op broedvogels én boeren

Op dit moment loopt het PARTRIDGE project in Nederland in twee gebieden: Burghsluis in Zeeland en Oude Doorn in Noord-Brabant. “In Burghsluis loopt het project sinds 2016. We zien dat in het gebied waar we de maatregelen genomen hebben soorten als de bosrietzanger, grasmus, graspieper, kievit, kneu, patrijs, rietzanger, scholekster en veldleeuwerik meer voorkomen.” Het aantal territoria is jaarlijks twee tot drie maal hoger in het gebied met maatregelen dan in het vergelijkingsgebied zonder maatregelen.

Vliegende patrijs - illustratie Anne-Lieke Struijk-Faber Vliegende patrijs - illustratie Anne-Lieke Struijk-Faber

Een belangrijke reden voor het succesvolle verloop van het PARTRIDGE project in dit gebied is de goede samenwerking met en tussen veel boeren. Suzanne: “Vertrouwen opstarten is belangrijk als je partners benadert. Dat is er niet in één dag en niet door mooie praatjes, maar door daden. Samenwerking is de sleutel! In de samenwerking met mensen is het altijd belangrijk om te kijken waar de raakvlakken liggen.”

Niet alleen voor de broedvogels in dit gebied maakt het PARTRIDGE project dus een verschil, maar ook voor de boeren die deelnemen. Suzanne ziet dat: “Boeren worden door het project enthousiast en gaan aan de slag om te experimenteren met meer maatregelen.”

Wederzijds inzicht en begrip

In het nieuws zien we de afgelopen jaren beelden van boze boeren met hun tractoren op het Malieveld. Boeren en de politiek lijken verder uit elkaar te staan dan ooit. Lokale projecten, zoals PARTRIDGE, zouden daar een verschil in kunnen maken. Suzanne ziet in Zeeland dat er door het project weer verbinding ontstaat. Door samenwerking binnen PARTRIDGE leren boeren en provincie elkaar beter kennen. Hierdoor is er wederzijds inzicht en begrip ontstaan. Kortom: het PARTRIDGE-project staat voor meer dan een gezond akkerlandschap met een rijke populatie aan akkervogels. Het Zeeuwse Landschap werkt samen met partners om het project uit te rollen in nog eens drie gebieden.

Logo PARTRIDGE Logo PARTRIDGE

Interreg is een Europese regeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken aan projecten op het terrein van ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

In PARTRIDGE werken Vogelbescherming Nederland, Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap samen. In dit project wordt nauw samengewerkt met boeren, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden, vogelwerkgroepen en vrijwilligers.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer