Navigatie overslaan
Alle berichten

Europa maant Frankrijk te stoppen met illegale jacht

Geplaatst op 9 juli 2020

Nog steeds wordt in Frankrijk gebruik gemaakt van illegale jacht – en vangmethodes zoals lijmstokjes en mag op kwetsbare vogelsoorten worden gejaagd. Na een klacht van onze Franse Birdlifepartner (LPO), heeft Frankrijk nu drie maanden om alsnog aan de Europese wetgeving te voldoen.

Sommige jacht- en vangmethodes die in Frankrijk worden gebruikt, zijn in strijd met de Vogelrichtlijn. Met deze conclusie roept de Europese Commissie Frankrijk een halt toe. De oproep volgt op een klacht van onze Franse Birdlifepartner: Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). De Franse overheid heeft nu drie maanden de tijd om alsnog aan de Europese wetgeving te voldoen. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij het Europese Hof van Justitie.

In april 2019 wendde de LPO zich tot Europa vanwege de voortdurende vogeljacht in Frankrijk. Dat leidde vorig jaar juli al tot een eerste aanmaning van de Europese Commissie aan de Fransen om te stoppen met dergelijke praktijken, maar zonder resultaat.

Onverkoopbaar dat de zomertortel, waarvoor een internationaal actieplan bestaat, in Frankrijk wordt geschoten.

Jacht op kwetsbare soorten in strijd met wet

Nog steeds wordt in Frankrijk gebruik gemaakt van traditionele vangmethoden als lijmstokjes. Daarnaast staat de Franse overheid de jacht op kwetsbare soorten zoals de zomertortel toe en is de jacht op grauwe ganzen uitgebreid. Dit alles is niet toegestaan volgens de Vogelrichtlijn. Met name het feit dat er van de 64(!) soorten waarop kan worden gejaagd het leeuwendeel al (ernstig) achteruitgaat, is zorgwekkend.

Het is onverkoopbaar dat een soort als de zomertortel, waarvoor nota bene een internationaal actieplan is opgesteld, in Frankrijk uit de lucht wordt geschoten.

Eind juni heeft het verantwoordelijke Ministerie in Frankrijk een aantal besluiten gepubliceerd, met de quota voor de traditionele jacht in verschillende departementen. Deze besluiten bleken niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de eerdere oproep van de Europese Commissie is hierin dus niets veranderd.

(Financiële) sancties vanuit Europa?

De LPO wil dan ook dat deze besluiten per ommegaande worden ingetrokken, op straffe van (financiële) sancties vanuit Europa. Ook wil onze Franse partner dat een fors aantal (Rode lijst) soorten van de jachtlijst af worden gehaald en er geen uitbreiding komt van de jacht op ganzen.

Volgens LPO-voorzitter Allain Bougrain Dubourg, heeft de Franse president Macron zijn belofte om de jacht op de meest bedreigde vogels op te schorten, niet ingelost. Bovendien is hij zijn verplichtingen niet nagekomen. Een stap naar de Europese Commissie bleek daarom uiteindelijk onvermijdelijk.

Frankrijk kent helaas een lange traditie van jacht, zowel legaal als illegaal. Eerder al deelde Vogelbescherming de zorgen van de LPO over de Franse jacht op grutto’s en wulpen.

Stop illegale jacht!

Ieder jaar worden 25 miljoen trekvogels rond de Middellandse Zee het slachtoffer van illegale jacht. Jouw donatie helpt ons om deze stroperij een halt toe te roepen.

Doneer om de stroperij te stoppen

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws