Naar de website

Stop illegale jacht!

Algemeen
€ 20
€ 35
€ 80
Anders, nl.
Minimum bedrag is € 3.
Met 35 euro voorzien we een schoolklas van lesmateriaal.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.