Navigatie overslaan
Zomertortel / Birdphoto Alle berichten

Europa draagt Frankrijk en Spanje op zomertortel te beschermen

Geplaatst op 25 juli 2019

De Europese Commissie heeft vandaag bekend gemaakt dat Frankrijk en Spanje de zomertortel beter moeten beschermen. De commissie start een zogeheten ingebrekestelling-procedure tegen beide landen. Terecht, want Spanje en Frankrijk zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van de zomertortel.

Rode Lijst

De zomertortel, een kleine duif die in Europa broedt en overwintert in Afrika, gaat in hoog tempo in heel Europa ernstig achteruit. Ook in Nederland is de soort in de afgelopen 50 jaar met meer dan 95 procent achteruitgegaan. In Spanje broedt ongeveer de helft van de Europese populatie zomertortels en in Frankrijk nog eens 10 procent. Beide landen zijn dus onmisbaar voor een gezonde populatie zomertortels in Europa. De afgelopen tien jaar is de soort in Spanje met 40 procent en in Frankrijk met 44 procent in aantal broedpaar achteruit gegaan. Mede door deze dramatische afname staat de duif als kwetsbaar op de Europese en wereldwijde Rode Lijst van bedreigde soorten. Europa heeft voor de zomertortel een speciaal actieplan ontwikkeld.

Zomertortels beschermen

De Europese Commissie vindt dat Spanje en Frankrijk onvoldoende actie ondernemen om de leefgebieden van zomertortels te beschermen maar ondertussen wel intensieve jacht op de soort blijven toestaan. Binnen de Europese natuurregels zijn lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat populaties van vogelsoorten niet instorten, zoals nu wél het geval is bij de zomertortels. Als beide landen geen goed antwoord op de klacht van Europa hebben, kan de procedure ertoe leiden dat de lidstaten gedwongen worden tot het ondernemen van actie voor deze vogels.

Jacht op een uitstervende vogel

Op dit moment overweegt de Franse regering om voor komend seizoen toestemming te verlenen tot het schieten van 30.000 zomertortels. Dit voornemen leidt tot veel protest van natuurbeschermers, waaronder BirdLife International en de Franse vogelbescherming LPO. Vogelbescherming Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de Franse regering met dit plan komt op het moment dat zomertortels dreigen uit te sterven, louter om jagers te plezieren. Hopelijk zal de actie van de commissie ertoe leiden dat de Franse regering in ieder geval het jachtplan laat varen. Spanje maakt het wat betreft de jacht nog bonter. Naar schatting worden er jaarlijks 700.000 zomertortels geschoten.

Logo Operatie Zomertortel Logo Operatie Zomertortel

Nederland: Operatie Zomertortel

In ons land heeft Vogelbescherming dit jaar op eigen initiatief een start gemaakt met uitvoering van het internationale actieplan om het uitsterven van de zomertortel in ons land te voorkomen. Er wordt samengewerkt met boeren, terreineigenaren en particulieren om de vogels bij te voeren en voedselveldjes voor zomertortels te creëren. Bijvoeren van zomertortels is één van de acties uit het internationale actieplan. Vogelbescherming ziet bijvoeren als een absolute noodmaatregel om uitsterven te voorkomen en een basis te leggen voor structurele oplossingen door herstel van leefgebieden.