Navigatie overslaan
Wulp / Shutterstock Alle berichten

Franse jacht op grutto en wulp

Geplaatst op 25 juli 2018

Onbestaanbaar! Frankrijk wil op wulpen blijven schieten en mogelijk per 2020 zelfs de jacht op grutto’s weer gaan toestaan. Tot 1 augustus kon u een online consultatie invullen van de Franse regering om te laten weten hoe u erover dacht. Velen hebben dat gedaan, hartelijk dank daarvoor! Franse vogelbeschermers hadden ons gevraagd deze mogelijkheid bekend te maken, juist ook bij het Nederlandse publiek, omdat zo vele grutto's bij ons komen broeden.

Belachelijk voorstel

Mede dankzij stevig lobbywerk uit Nederland  is het nu al 10 jaar verboden om in Frankrijk op grutto’s te schieten. Op de wulp mag aan de Atlantische kust van Frankrijk nog steeds geschoten worden. Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze overwinteren er zelfs. Al direct over de grens met België staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schootsafstand te krijgen.

We hadden verwacht dat de gruttojacht nu definitief verboden zou gaan worden maar Frankrijk wil de jachtsluiting nu slechts met 1 jaar verlengen. Ook wil de Franse overheid de wulpenjacht mogelijk houden aan de kust. Franse vogelbeschermers vinden dat een belachelijk voorstel. En wij met hen.

In Nederland worden vele tientallen miljoenen euro’s besteed om deze vogels te beschermen. Vele Nederlandse boeren doen iets extra’s voor deze vogels, net als duizenden vrijwilligers. Het publiek koos de grutto als nationale vogel een paar jaar geleden tijdens een verkiezing van Vroege Vogels.

Stop de jacht

Het gaat dermate slecht met grutto’s en wulpen dat van jacht helemaal géén sprake zou moeten zijn. Maar in ieder geval moet de jacht weer met vijf jaar worden opgeschort, zoals nu twee keer is gebeurd. Dat sluit ook naadloos aan op het Europees Actieplan dat recent het licht zag om dit type steltlopers te redden. Bovendien moet het jachtmoratorium voor de wulp gelden in geheel Frankrijk; geen uitzondering meer voor de kustzone.

De Franse vogelbescherming heeft onze en uw hulp gevraagd. Tot 1 augustus kon u daarvoor een online consultatie van de Franse regering invullen met onderstaande voorbeeldtekst. Velen hebben dat gedaan, hartelijk dank daarvoor! Ook kwam het onderwerp in de pers en zijn er Kamervragen gesteld.

Vogelbescherming houdt u via deze website en onze sociale media op de hoogte van hoe het verder gaat in Frankrijk.

 

 

Voorbeeldtekst

Aux Pays-Bas, des populations reproductrices de barges à queue noire et de courlis cendrés sont en déclin malgré les efforts de conservation de milliers de volontaires et d’agriculteurs ainsi que des budgets gouvernementaux annuels de dizaines de millions d’euros.

Ces deux espèces utilisent les zones humides en France comme sites d’escale pendant la migration ou pour passer l’hiver. Afin d’éviter tout déclin supplémentaire, il est important que ces deux espèces ne soient plus chassées sur leurs voies de migration.

Nous étions satisfaits du moratoire sur la chasse de la barge à queue noire sur tout le territoire français lors de ces 10 dernières années. Nous demandons ainsi au gouvernement français d’étendre le moratoire actuel pour au moins 5 ans supplémentaires. Notre demande est appuyée par les plans d’action AEWA et le Plan d’Action International Multi-Espèces pour la Conservation des Limicoles Nicheurs dans les Prairies Humides en Europe (2018-2028) récemment adopté.

Par ailleurs nous sommes très préoccupés par le fait que les courlis cendrés soient encore chassés dans les départements français où cette espèce s’arrête pendant la migration ou pour passer l’hiver. Nous demandons donc également un moratoire sur la chasse du courlis cendré sur toute la France au plus vite.

Vertaald:

"In Nederland hebben we te kampen met afnemende populaties van grutto’s en wulpen, ondanks de inzet van duizenden vrijwilligers en boeren en jaarlijkse subsidie van tientallen miljoenen aan boeren en natuurorganisaties. Beide soorten maken gebruik van Franse wetlands als tussenstop tijdens de trek, of om te overwinteren. Om te voorkomen dat de populaties nog verder afnemen, is het van groot belang dat ze niet meer worden bejaagd op hun vliegroutes.

We waren dan ook blij met het moratorium op de jacht op grutto’s in heel Frankrijk, dat de afgelopen 10 jaar gold. Om die reden verzoeken we de Franse regering om dit moratorium met ten minste 5 jaar te verlengen.

Ons verzoek wordt ondersteund door AEWA en een Europees internationaal Actieplan ter bescherming van steltlopers (2018-2028).

We vinden het teleurstellend dat wulpen nog steeds worden bejaagd in delen van Frankrijk waar deze soorten tijdens de trek en in de winter verblijven. Onze tweede verzoek is dan ook om ze snel mogelijk een moratorium op de jacht op wulpen in te stellen in heel Frankrijk.

Trekvogels hebben bescherming nodig in heel Europa, te beginnen in de Europese Unie."