Navigatie overslaan
Grauwe gans / Jelle de Jong Alle berichten

Franse klucht rond jacht op grauwe gans

Geplaatst op 20 februari 2019

‘Victoire’, zo kopte een persbericht van 7 februari van de Franse BirdLife Partner Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Met moeite was het de vogelbeschermers van LPO gelukt om de winterjacht op grauwe ganzen in Frankrijk niet tot in februari door te laten lopen.

Toeschietelijkheid van de president

Het stoppen van de winterjacht op grauwe ganzen kwam de LPO niet aanwaaien, want de Franse jagerslobby is ijzersterk. Vorig jaar nog had president Macron zélf zich in een onderonsje met de president van de Franse jagersorganisatie toeschietelijk getoond. Vanaf 2019 zou de winterjacht met één maand worden verlengd, tot 1 maart. Voor afschot van de grauwe gans werd een quotum vastgesteld van 4.000 vogels. Voor Nederlandse begrippen overigens nog een bescheiden aantal. Want om landbouwschade tegen te gaan en voor de vliegveiligheid sneuvelt in ons land per jaar een veelvoud aan grauwe ganzen.

Europese Vogelrichtlijn werkt

Uiteindelijk dwong de LPO het stopzetten van de jacht in februari af via ‘le Conseil d’état’, de Franse Raad van State. De LPO beriep zich daarbij op de EU-Vogelrichtlijn, die nadrukkelijk de jacht verbiedt op trekvogels die onderweg zijn naar hun broedgebieden.

De Raad van State deed 6 februari uitspraak ten faveure van de ganzen én de LPO. Tot zover goed nieuws. Maar kraaide de Franse haan niet te vroeg victorie? Wellicht geïnspireerd door de beweging van de gele hesjes brak er onder de magistraten rebellie uit. Minimaal één prefect van een Franse regio gaf een opmerkelijk dienstbevel aan de politiedienst, belast met de handhaving van natuurwetgeving. Verordonneerd werd om af te zien van elke vorm van controle op jachtinstallaties voor het waterwild en, sterker nog, elke surveillance te staken. De jacht oogluikend toestaan, heet dat in andere woorden.

Natuurbescherming is te serieus voor kluchten. De LPO draagt deze zaak dan ook voor aan de Europese Commissie en wil een klacht neerleggen bij het Europese hof van Justitie.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International