Navigatie overslaan
Zomertortel / Jelle de Jong Alle berichten

Frankrijk wil jacht op bedreigde zomertortel toestaan - Franse vogelbescherming vraagt hulp

Geplaatst op 29 juli 2020

De zomertortel was nog niet zo lang geleden een talrijke broedvogel, maar verdwijnt nu in snel tempo uit Nederland en omringende landen. Hij staat daarom op de Nederlandse én Europese Rode lijst van bedreigde vogelsoorten. De Europese Commissie heeft op aandringen van de Franse vogelbescherming Frankrijk gesommeerd om de jacht op de zomertortel te stoppen. Toch wil Frankrijk dit jaar de jacht weer toestaan op maar liefst 18.000 zomertortels. De Franse vogelbescherming roept daarom Europese natuurliefhebbers op om te protesteren tegen dit treurigmakende voornemen.
 
*** De publieksconsultatie van de Franse regering is inmiddels gestopt. Iedereen die het formulier heeft ingevuld, hartelijk dank. We hopen dat de Franse regering op haar schreden terugkeert. Achter de schermen blijven we de onwenselijkheid van de beoogde jachtpartijen benadrukken. ***
Logo Operatie Zomertortel Logo Operatie Zomertortel

In heel Europa zijn de aantallen zomertortels sinds 1980 met maar liefst 80% afgenomen. In Nederland broeden waarschijnlijk nog niet eens 1000 broedparen. De oorzaken van de achteruitgang liggen onder meer in de intensieve landbouw. Gebrek aan de juiste onkruidzaden zorgen voor voedseltekorten, waardoor zomertortels te weinig jongen grootbrengen. Vogelbescherming is daarom Operatie Zomertortel gestart. Door het aanleggen van voedselveldjes, door lokaal bij te voeren en door onderzoek te doen proberen we de zomertortel te beschermen. Er zijn ook twee zomertortels van satellietzenders voorzien, om hun verplaatsingen tijdens de broedtijd, op trek en in de overwinteringsgebieden te volgen. Zo verzamelen we waardevolle kennis die nodig is om de soort te beschermen.

Onze trekduif

De zomertortel is een trekvogel, onze eigen Europese trekduif. Alle Noordwest-Europese zomertortels trekken in augustus en september via Frankrijk en Spanje naar de Sahel in Afrika, om in april en mei weer terug te keren naar de broedgebieden. Terwijl wij dus ons best doen om ze te behouden – gesteund door Europa! – lopen ze de kans om in Frankrijk te worden geschoten. Want dat land wil de jacht op 18.000 zomertortels toestaan, hoewel president Emmanuel Macron had beloofd de jacht op bedreigde vogelsoorten te stoppen. Jacht is ook een oorzaak van de achteruitgang van de zomertortel.

Europa wil jacht op zomertortel stoppen

Een aderlating van 18.000 zomertortels kan de populatie écht niet hebben, bovenop alle problemen die de soort ondervindt. Het is daarom noodzakelijk dat de jacht gestopt wordt, om de populatie te helpen zich te herstellen. Helaas heeft de Franse regering toegegeven aan de krachtige Franse jachtlobby, ondanks dat de Europese Commissie Frankrijk heeft gesommeerd de jacht op zomertortels te verbieden.

Zomertortel / Jelle de Jong Zomertortel / Jelle de Jong

Franse vogelbescherming vraagt uw steun

De LPO – partner van de koepelorganisatie BirdLife International en zusterorganisatie van Vogelbescherming Nederland – maakt zich ernstig zorgen. Ook omdat veel jagers hun aantallen geschoten zomertortels niet doorgeven en het handhaven van het quotum van maximaal 18.000 geschoten zomertortels een ondoenlijke klus is. Zij vraagt daarom bezorgde Europese natuurliefhebbers hun stem te laten horen in een publieke consultatie over het voorstel van de Franse regering.

*** De publieksconsultatie van de Franse regering is inmiddels gestopt. Iedereen die het formulier heeft ingevuld, hartelijk dank. We hopen dat de Franse regering op haar schreden terugkeert. Achter de schermen blijven we de onwenselijkheid van de beoogde jachtpartijen benadrukken. ***

Wilt u toch iets doen, dan kunt u via Twitter het 'nieuwe groene gezicht' van de regering Macron, staatssecretaris Pompili, laten weten wat u ervan vindt. https://twitter.com/barbarapompili

Hieronder staan zinnen waaruit u kunt putten, mocht het Frans wat zijn weggezakt.

 

La tourterelle des bois est une espèce d'oiseau très menacée en Europe. Aux Pays-Bas, seuls 1000 couples au maximum se reproduisent et l'espèce menace de disparaître de notre pays. Vogelbescherming Nederland (association pour la protection des oiseaux aux Pays-Bas) tente donc de protéger de toutes ses forces la tourterelle des bois.  C'est pourquoi je demande au gouvernement français de ne pas autoriser la chasse aux tourterelles des bois.

[Bovenstaande tekst in Nederlands: De zomertortel is een sterk bedreigde vogelsoort in Europa. In Nederland broeden nog maar hooguit 1000 paar en de soort dreigt uit ons land te verdwijnen. Vogelbescherming Nederland probeert daarom de zomertortel uit alle macht te beschermen. Daarom vraag ik de Franse regering om de jacht op zomertortels niet toe te staan.]

 

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws