Navigatie overslaan
Putter / Elianne Fijan - Fotogalerij Alle berichten

Beslis mee over natuur in uw gemeente!

Geplaatst op 26 februari 2020

U kunt zelf in actie komen voor vogels en natuur. Niet alleen met een vogelvriendelijke tuin of bijvoorbeeld als vogelteller, maar ook door een bijdrage te leveren aan omgevingsplannen van uw gemeente. Hoe dat kan, leest u hier.

Vogels en natuur in Nederland hebben veel te danken aan natuurbeschermingswetten. Dat goede wetten en regels niet álle problemen voor de natuur oplossen, moge duidelijk zijn. Men moet zich er wel aan willen houden, om iets te noemen. Maar zonder wetten en regels delven natuurbeschermers sowieso vaak het onderspit als er economische belangen op het spel staan. De huidige wetgeving voor soorten en gebieden gaat naar verwachting in 2021 op in een wet die alle zaken in Nederland rondom de fysieke leefomgeving regelt: de Omgevingswet. Daar komt u om de hoek kijken.

Tjiftjaf met insect / Helga Masurel - Fotogalerij Tjiftjaf met insect / Helga Masurel - Fotogalerij Tjiftjaf met insect / Helga Masurel - Fotogalerij

Voorbeeldig Brummen

In Brummen grepen betrokken inwoners de te ontwikkelen gemeentelijke omgevingsvisie aan om vanuit eigen kennis te adviseren. Onder de naam Landschapsnetwerk Brummen schreven de bewoners een visie op landschap en natuur, die aan de gemeente werd aangeboden. Door in te spreken tijdens het participatieproces en daar ruchtbaarheid aan te geven, zorgde het netwerk ervoor dat het geluid van natuur en landschap goed doorklonk bij bestuurders én bewoners. Meer informatie via www.landschapsnetwerkbrummen.nl.

Uw inbreng gevraagd

Onderdeel van de nieuwe wetgeving is namelijk dat gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan dienen op te stellen. Wat meer is, gemeenten moeten inwoners daarvoor om inbreng vragen. Bij sommige gemeenten staat op hun website goed aangegeven hoe u kunt meepraten en dus het belang van natuur op de agenda kunt zetten, bij andere moet u wat meer zoeken naar de juiste informatie.

Iedereen kan reageren op de omgevingsplannen van gemeenten, de opvolgers van de bestemmingsplannen. Zeker zo leuk is het om eerder al zelf initiatief te nemen en gemeenten op een goed spoor te zetten bij het opstellen ervan. We geven enkele voorbeelden. Vraag uw gemeente te kiezen:

  • voor ecologisch bermbeheer via het nieuwe keurmerk ‘Kleurkeur’;
  • voor natuurinclusief bouwen;
  • voor herstel van houtwallen en poelen.

Sluit wanneer u inspreekt, of wanneer u zelf initiatief neemt, waar mogelijk aan bij de omgevingsvisie van uw gemeente en bij actuele onderwerpen zoals de klimaatcrisis en insectensterfte. Kijk goed naar de haalbaarheid van uw voorstel.

Boomgaard / Jouke Altenburg

Basiskwaliteit voor natuur

Vogelbescherming is een groot voorstander van een basiskwaliteit voor de natuur in Nederland. Dat betekent een omgeving waarin algemene (vogel)soorten ook algemeen blijven (huismussen en spreeuwen bijvoorbeeld) en we een groene leefomgeving hebben. Niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onszelf. Zo’n basiskwaliteit krijg je met een schoon milieu, een gevarieerde inrichting en duurzaam beheer en gebruik. Helemaal mooi is het als een gemeente herstel van de basiskwaliteit voor natuur als doel vastlegt. U kunt de gemeente hierom vragen. Zo krijgen plannen voor bermbeheer, natuurinclusief bouwenen dergelijke een ‘beleidshaakje’. Dat vergroot de kans op uitvoering.

Goede samenwerking is essentieel. Alleen gezamenlijk kunnen echte stappen worden gemaakt. De gemeente is de aangewezen partij om dat te regelen, bijvoorbeeld via een gebiedsproces met alle betrokkenen. Vraag de gemeente dit te organiseren.

De bal ligt nu bij ons, natuurbeschermers, om gebruik te maken van de mogelijkheden tot meepraten en met concrete ideeën en initiatieven te komen om een basiskwaliteit voor natuur te verankeren. Doet u of uw vogelwerkgroep mee?

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer