Navigatie overslaan
Grutto / Shutterstock Alle berichten

“Behoud van grutto’s laat me niet los”

Geplaatst op 4 mei 2020

Leden van Vogelbescherming kunnen dit voorjaar van 21 april tot 15 mei hun vertegenwoordiger in de Ledenraad kiezen. We vroegen huidige Ledenraadsleden waarom zij zich op deze manier inzetten voor Vogelbescherming en waarom uw stem belangrijk is. Deze keer Betty van Leeuwen.

Ieder voorjaar vinden er Ledenraadsverkiezingen plaats. Herkiesbare leden kunnen herkozen worden en nieuwe leden gekozen. Met uw stem geeft u de Ledenraad mandaat om u te vertegenwoordigen.
De stemming is gesloten.

Betty van Leeuwen

  • Leeftijd 73 jaar
  • In de ledenraad sinds 2016
  • Nu gepensioneerd, vroeger o.a. regiodirecteur (natuurbeheer en beleid) bij Natuurmonumenten.

 

 

Waarom zet jij in voor de bescherming vogels?

“Omdat de bescherming van de hele natuur mij ter harte gaat. In de Nederlandse context zijn vogels heel belangrijk. We hebben er relatief veel die we willen behouden, maar een deel ervan staat ook weer sterk onder druk. Dus er is werk aan de winkel. Vogels zijn bovendien dieren die je dagelijks waarneemt en ook nog hoort, al is het maar in je tuin, en dat schept een band.”

Wat is je mooiste vogelervaring?

“Die dateert uit mijn studententijd toen ik in het veenweidegebied van Kamerik een botanisch studieonderzoek deed. Als ik door die weiden liep, kwam altijd een heel squadron grutto’s met hun lange snavels recht op mij af. Vlak voor mijn hoofd stegen ze dan iets op. Zoiets is nu verleden tijd, en zal mij waarschijnlijk niet meer overkomen. Daarom bewaar ik de herinnering goed. Het behoud van de grutto’s in Nederland heeft mij later in mijn werk, en nu bij Vogelbescherming nooit losgelaten.”

Wat spreekt jou aan in de Ledenraad van Vogelbescherming?

“Vogelbescherming is een invloedrijke en professionele organisatie, maar toch nog zo kleinschalig dat een Ledenraad er nog toe doet. In de kleine kantine van het kantoor met ons allen bij elkaar en in de mogelijkheid om rechtstreeks iets aan te reiken voor het beleid van de vereniging. Daarbij waarderen de specialisten onze inbreng; maar waar ook de directeur openhartig communiceert over onze opmerkingen en wat hij zelf meemaakt in de vogelbeschermingswereld. Dat is een zinvolle en plezierige opstelling die ik van weinig andere organisaties op deze manier ken.”

Vogels zijn bovendien dieren die je dagelijks waarneemt en ook nog hoort, al is het maar in je tuin, en dat schept een band.

Waarom zouden leden van Vogelbescherming volgens jou moeten stemmen?

“Leden moeten stemmen om zich, hoewel getrapt, toch als achterban verbonden te voelen met het beleid van Vogelbescherming. Door te kiezen voor een bepaald type ledenraadslid betekent dit ook een zekere sturing.”

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws