Weidevogelkerngebieden

Vogelbescherming streeft kerngebieden voor weidevogels na. Dat zijn gebieden van voldoende grote schaal, waar weidevogels een kans hebben om te overleven. PolderPracht op Terschelling is daar een voorbeeld van. Om zo’n gebied voor een lange duur succesvol te laten zijn, hebben de betrokken boeren een financieringsstrategie nodig om weidevogelbeheer een wezenlijk onderdeel te kunnen laten zijn van hun bedrijfsvoering.

Vogelbescherming heeft naast PolderPracht gebieden op het oog in Friesland, Utrecht (Eemland), Noord-Holland (Amstelland) en Zuid-Holland. In deze gebieden werkt Vogelbescherming nauw samen met Agrarisch Natuurverenigingen en alle andere betrokken partijen. Ze moeten uitgroeien tot voorbeeldgebieden voor de rest van Nederland.

Naast deze kerngebieden voor weidevogels streeft Vogelbescherming naar een platteland waar het goed toeven is voor mensen en vogels door de aanwezigheid van voldoende natuurrijkdom.

Weide Weelde zuivel goed voor weidevogels

Te koop bij Jumbo, Poiesz, Plus en Deen: Weide Weelde zuivel, geproduceerd door boeren die rekening houden met weidevogels. Dit nieuwe zuivelmerk is een initiatief van het Boerengilde, ondersteund door Vogelbescherming Nederland. Door de yoghurt, melk en karnemelk van Weide Weelde te kopen kan de consument direct bijdragen aan meer bloemrijke weiden.

Lees meer

Alles over weidevogels

Het gaat niet goed met de weidevogels in ons land. Dat blijkt uit onderzoeken. Vogelbescherming stelde een factsheet samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten.

Download factsheet

PolderPracht Terschelling

Samen met boeren, kaasmakers en ondernemers wil Vogelbescherming een vogelparadijs maken van dit unieke weidelandschap. Help mee.

Overzicht PolderPracht producten

Gerelateerde items