Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock

Beschermen begint bij goede wil

Zonder boeren is er geen toekomst voor boerenlandvogels. Een gezonde, vogelrijke leefomgeving is de inzet. We werken samen met boeren die zich daar ook voor inspannen. U kunt ook bijdragen aan een gezonde, natuurvriendelijke landbouw. Door Vogelbescherming te steunen en als consument te kiezen voor boerenlandvogelvriendelijke producten. Zo beschermen we samen de boerenlandvogels.
Kaart Nederland met boerenlandvogel projecten

Waar we werken

Op de kaart kunt u precies zien in welke gebieden we boeren helpen met hun akker- en weidevogelbeheer, wellicht ook bij u in de buurt. Soms helpen we een enkele boer, maar meestal werken we samen met een groep boeren. Hoe groter een aaneengesloten leefgebied, hoe beter de kansen voor boerenlandvogels. In een aantal kerngebieden werkt Vogelbescherming aan oplossingen die ook elders in het land kunnen worden ingezet. En we blijven boeren uitnodigen met ons mee te doen. Zo hopen we dat het leefgebied voor boerenlandvogels zich steeds verder uitbreidt.

Bekijk alle kerngebieden en lokale projecten

Kerngebieden

Nederland telt een aantal kerngebieden voor boerenlandvogels, waar meerdere boeren samenwerken. Vaak zijn er ook meerdere natuurorganisaties betrokken. Deze samenwerking tussen boeren en beschermers is cruciaal. Boerenlandvogels hebben niet één weiland, maar een heel natuurrijk landschap nodig. Een landbouw waarin ruimte is voor biodiversiteit. Waar vogels  beschutting, nestgelegenheid en voedsel vinden. Vanuit deze kerngebieden versterken en vergroten we het leefgebied voor boerenlandvogels.

Behalve in het land werken we ook samen met grote partijen in de sector om veranderingen tot stand te brengen.

Insectenrijk grasland / Anne-Lieke Struijk Insectenrijk grasland / Anne-Lieke Struijk
Logo Partridge Logo Partridge

Projecten

De grotere projecten waaraan Vogelbescherming Nederland deelneemt, richten zich soms op een kerngebied, zoals het Amstelland bij Amsterdam of PolderPracht op Terschelling. Andere projecten concentreren zich op één bepaalde kwetsbare soort, zoals Operatie Zomertortel of het PARTRIDGE project (een internationaal samenwerkingsverband om de patrijs te helpen). Alle projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met boeren.

Meestal beginnen onze projecten klein. Zo doen we kennis en ervaring op. Bij succes rollen we het project dan verder uit. Met bewezen resultaat proberen we steeds meer boeren bereid te vinden om een deel van hun land geschikt te maken voor boerenlandvogels.

Landelijke projecten

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Meer over boerenlandvogels