Beschermen begint bij goede wil

Zonder boeren is er geen toekomst voor boerenlandvogels. Een gezonde, vogelrijke leefomgeving is de inzet. We werken samen met boeren die dit ook willen. U kunt ook bijdragen aan een gezonde, natuurvriendelijke landbouw. Door Vogelbescherming te steunen en als consument te kiezen voor boerenlandvogelvriendelijke producten. Zo beschermen we samen de boerenlandvogels.

Waar werken we samen?

Boeren zijn sterk verbonden met hun land. Dat maakt het werk voor de boerenlandvogels heel concreet. Op de kaart kunt u precies zien in welke gebieden we actief zijn, wellicht ook bij u in de buurt. Soms helpen we een enkele boer, vaker een groep samenwerkende boeren. Die gezamenlijke slagkracht pakt goed uit voor de boerenlandvogels. Hoe groter een aaneengesloten leefgebied, hoe groter de kansen voor de vogels. Behalve in het land werken we ook samen met grote partijen in de sector om veranderingen tot stand te brengen.

Nederland telt een aantal kerngebieden voor boerenlandvogels, waar meerdere boeren samenwerken. Vaak zijn er ook meerdere natuurorganisaties betrokken. Deze samenwerking tussen boeren en beschermers is cruciaal. Boerenlandvogels hebben niet één weiland, maar een heel natuur-inclusief landschap nodig. Een landbouw waarin ruimte is voor biodiversiteit. Waar vogels  beschutting, nestgelegenheid en voedsel vinden. Vanuit deze kerngebieden versterken en vergroten we het leefgebied voor boerenlandvogels.

Kerngebieden

Nederland telt een aantal kerngebieden voor boerenlandvogels. Hier werken meerdere boeren samen. Vaak zijn bij zo’n groter gebied ook een of meerdere natuurorganisaties betrokken. Deze samenwerking is cruciaal. Boerenlandvogels hebben niet één weiland, maar een heel natuur-inclusief landschap nodig. En landbouw waarin ruimte is voor biodiversiteit. Waar ze beschutting, nestgelegenheid en voedsel vinden. Wormen en insecten. Vanuit dit soort kerngebieden versterken en vergroten we het leefgebied voor de boerenlandvogel substantieel.

Projecten

De grotere projecten waaraan Vogelbescherming Nederland deelneemt, richten zich soms op zo’n kerngebied, zoals het Amstelland bij Amsterdam of PolderPracht op Terschelling. Andere projecten concentreren zich op één bepaalde kwetsbare soort, zoals Operatie Zomertortel of het PARTRIDGE project (een internationaal samenwerkingsverband om de partrijs te helpen). Alle projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met boeren.

Meestal beginnen onze projecten klein. Zo doen we kennis en ervaring op. Bij succes rollen we het project dan verder uit, als een olievlek. Met bewezen resultaat proberen we steeds meer boeren bereid te vinden om een deel van hun land geschikt te maken voor boerenlandvogels.

Waar we werken

Op de kaart kunt u precies zien in welke gebieden we als Vogelbescherming boeren helpen met hun akker- en weidevogelbeheer, wellicht ook bij u in de buurt. Soms verpakken we die hulp in een project en soms helpen we zo een enkele boer. Maar meestal werken we samen met groep boeren. Die gezamenlijke slagkracht pakt goed uit voor de boerenlandvogels. Hoe groter een aaneengesloten leefgebied, hoe groter hun kansen. Vanuit de kerngebieden werkt Vogelbescherming  aan oplossingen die ook elders in het land kunnen worden ingezet. En we blijven boeren uitnodigen met ons mee te doen. Zo hopen we dat het leefgebied voor boerenlandvogels zich als een olievlek uitbreidt.

Bekijk alle projecten en gebieden

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en de boerenlandvogels, die daar bij horen. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Download pdf magazine

Elke meter telt!

Vogelbescherming wil de natuur terugbrengen in het boerenland. Met meer bloemrijke weides en akkerranden waar boerenlandvogels zich thuis voelen. Samen met u geven we hen weer een plek in ons landschap. Elke vierkante meter telt! Helpt u mee?

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-