Navigatie overslaan
Landschap bij Joop van Weerdenburg / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Landschap bij Joop van Weerdenburg / Fred van Diem Joop van Weerdenburg / Fred van Diem

Door Joop van Weerdenburg
Melkveebedrijf

Joop van Weerdenburg

Joop van Weerdenburg is melkveehouder in het Utrechtse Nieuwer Ter Aa. Hij woont en werkt al zijn leven lang op de boerderij die hij overnam van zijn vader. Nu nemen zijn schoonzoon en dochter de boerderij weer over. Zij zetten het bedrijf voort, maar Joop blijft betrokken, vooral bij de weidevogels.

Werkgebied

Nieuwer ter Aa, Utrecht

Joop van Weerdenburg:

 “Ik doe sinds 2001 aan agrarisch natuurbeheer. Zo stel ik het maaien uit om te voorkomen dat ik de nesten van weidevogels verniel. In die eerste jaren zag ik het aantal gruttonesten toenemen. Maar door allerlei ingrepen in het landschap – ten behoeve van de aanleg van een ecologische hoofdstructuur in dit gebied – liep dat aantal daarna weer een stuk terug.”

Joop van Weerdenburg / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 30

De grutto is Joops favoriete vogel. Tot zijn grote verrassing vond hij in 2014 een gruttonest met zeven eieren. Normaal telt een nest maximaal vier eieren. Daarmee haalde hij de krant. Maar hij kijkt ook terug op mindere jaren. Zo was er een jaar dat een hermelijn flink had huisgehouden. Dertien nesten gingen verloren. Als gevolg daarvan kwamen de vogels ook het jaar daarop in minder grote getale terug.

Rijke weide

Omdat Joop al zoveel jaren intensief aan weidevogelbescherming doet, heeft zijn gebied een bijzonder rijke weidevogelpopulatie. Joop houdt goed bij wat er in zijn weilanden zit en noteert de aantallen. Hij vertelt ook graag over ’zijn’ weidevogels. Zo organiseerde hij al geregeld weidevogelexcursies voor mensen uit de buurt. Om dicht bij de vogels te kunnen komen, neemt hij de belangstellenden op zijn platte wagen mee het veld in.

Boerenlandvogels bij deze boerderij