Navigatie overslaan
Matthijs en Nienke Veenland / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Matthijs en Nienke Veenland / Fred van Diem Matthijs en Nienke Veenland / Fred van Diem

Door Matthijs en Nienke Veenland
Melkveebedrijf

Matthijs en Nienke Veenland

Op een flink deel van hun 65 hectare land maken Matthijs en Nienke Veenland ruimte voor hun weidevogels. Ze hebben drie hectare botanische weideranden en twaalf hectare gereserveerd als weidevogelgrasland. Daar liggen twee plasdrassen en maaien ze pas na 15 juni. Ook op de rest van hun land houden ze in de gaten of er nesten liggen. Daar maaien ze dan omheen.

Werkgebied

Onderdendam, Groningen

Matthijs en Nienke Veenland:

“Tijdens het broedseizoen proberen we de vogels zoveel mogelijk met rust te laten. We wandelen liever niet door het land maar observeren en genieten zoveel mogelijk vanuit de trekker, de auto of  de vogelkijkhut, die onze buurman op de hef van zijn trekker heeft gebouwd. Liefhebbers en nieuwsgierigen zijn natuurlijk van harte welkom.”

Matthijs en Nienke Veenland / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 65

120

Bezoek mijn website

Matthijs en Nienke gaan al in de winter voor hun weidevogels aan de slag. De twee plas-drassen op het land hebben dan onderhoud nodig. Midden in beide gebieden liggen eilandjes voorzien van schelpen, zodat ook kluten en plevieren komen broeden. Die schelpen vullen zij ieder jaar aan. Dit strooisel ligt op antiworteldoek. Ondanks dat schiet er altijd toch onkruid op. Dat halen ze weg, want daar houden deze soorten niet van.

Kieviten op maïsland

Het maïsland van Matthijs en Nienke trekt ieder jaar kieviten. Met vrijwilligers en studenten worden de broedparen en kuikens in gaten gehouden. De nesten worden niet alleen met bamboestokken gemarkeerd, maar voor het eerst ook ingevoerd met de weidevogel-app.

Predatie

De afgelopen jaren zagen Matthijs en Nienke het aantal predatoren toenemen. In een paar kuilverkavelingsbosjes vlakbij bivakkeren meerdere roofvogelpaartjes en op ongeveer 200 meter afstand van de plasdras nestelde een bruine kiekendief. Verder zien ze geregeld wezels en hermelijnen. En het aantal zwarte kraaien en mantelmeeuwen neemt ook toe. Als er zo’n rover voorbij komt, zie je de vogels vechten voor hun nest en kuikens.

Plasdras

De plasdrasgebieden werken als een magneet op weidevogels. Soms zijn het voorbijtrekkende gasten, zoals  kemphaan, witgatje en grauwe franjepoot. De kuikens groeien razendsnel op. Zo ook de kuikens van de kleine plevier. Die worden ieder jaar geringd en dan maar hopen dat ze  volgend jaar weer terugkomen.

Voorbeeld

Matthijs en Nienke zijn van mening dat weidevogelbeheer, met enkele aanpassingen, prima toe te passen is op vrijwel iedere bedrijfsvoering. Daarvan is hun bedrijf een goed voorbeeld. Liefhebbers en nieuwsgierigen zijn van harte welkom om te komen kijken. Vooral andere boeren mogen komen kijken, want die spelen de belangrijkste rol in de weidevogelbescherming.

Boerenlandvogels bij deze boerderij