Navigatie overslaan
Gert-Jan Stoeten Toon alles in de buurt
Gert-Jan Stoeten Gert-Jan Stoeten

Door Gert-Jan Stoeten
Biologische zoogkoeienhouderij

Gert-Jan Stoeten

Als jongetje op de lagere school in Dalfsen had ik al twee passies; boeren en de natuur. Als ik na school te laat thuis kwam was dat meestal omdat ik bijvoorbeeld een pimpelmezen nest met jonkies had gevonden. In mijn opleiding en werk heb ik altijd de combinatie opgezocht van boeren en natuurbeheer. Via Dronten en Stad Groningen zijn Emke en ik in 2014 op onze eigen boerderij in de Zuidhorner Zuiderpolder terechtgekomen. Onze dochters Jonne (12) en Maren (9) krijgen daar alles mee van het boerenleven en de natuur in de polder.

Werkgebied

Zuidhorner Zuiderpolder

Gert-Jan Stoeten:

“Eén van de mooiste dingen van boer zijn is volgens mij de saamhorigheid en samenwerking. Hier in de Zuiderpolder doen bijna alle boeren mee met mozaïekbeheer voor de weidevogels.”

Gert-Jan Stoeten

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 70

70

De laatste jaren is er, met ondersteuning van het collectief en de veldmedewerker, een steeds mooier mozaïek ontstaan met plas dras, kruidenrijk maaidatumland, ruige mest, gevarieerd weiden en hoog water. En met resultaat; jaarlijks broeden in deze polder tientallen grutto-paren. Afgelopen jaren krijgt ongeveer 80% daarvan hun kuikens vliegvlug.

Het Reitdiepgebied

Het kleiweidegebied tussen Groningen en Winsum is een afwisseling van boerenland en weidevogelreservaat van Het Groninger Landschap. De veehouders rondom de natuurgebieden zijn daar al jaren pachter. Op een gegeven moment vroeg Het Groninger Landschap de pachters om met een plan te komen voor het weidevogelbeheer waarbij er ook ruimte is voor Groninger Blaarkoppen. Dit ras is eigenlijk een stukje cultuurhistorisch erfgoed van Groningen en past bij dit landschap. Binnen dat plaatje was er ook ruimte voor mijn blaarkoppen. Het Groninger Landschap boekt goede weidevogelresultaten, daar zijn we allemaal blij mee. Het is een prachtig gebied om in te werken.

Manier van boeren

Toen we hier kwamen wonen was er alleen een oude grupstal die door de vorige eigenaar destijds werd gebruikt voor de blaarkop melkkoeien. In 2016 hebben we een nieuwe potstal gebouwd voor de Blaarkoppen en de Herefords. De grupstal hebben we toen omgevormd. Als de kalveren na de zomer van de koeien worden gespeend komen die daar ook op stro. Jaarlijks hebben we nu zo’n 300 ton vaste stromest, dat wordt door de weidevogels erg op prijs gesteld.

Ik probeer zo min mogelijk aan te kopen. Het grootste deel van het strooisel maak ik zelf door ’s zomers de plas-dras te maaien en hooien. Ik koop amper krachtvoer, brok laat ik maken van eigen gras-klaver. Eigenlijk gewoon een kwestie van ouderwets kringloopboeren.

Boerenlandvogels bij deze boerderij