Navigatie overslaan
Herman en Leanne Spans / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Herman en Leanne Spans / Fred van Diem Herman en Leanne Spans / Fred van Diem

Door Leanne en Hermen Spans
Biologisch melkveebedrjif

Leanne en Hermen Spans

Natuurboerderij Weidevol van Hermen en Leanne Spans is pas een paar jaar open. Het nieuwe bedrijf staat in de Barsbekerbinnenpolder bij Zwartsluis. Ze werken sinds 2014 biologisch en leveren hun melk aan Eko Holland. Hun koeien grazen op de 80 hectare pachtgrond van Natuurmonumenten en hun eigen grond. Daar barst het ook van de weidevogels.

Werkgebied

Zwartsluis, Overijssel

Leanne en Hermen Spans:

“Als boer kun je ook kleine dingetjes doen. Zet bijvoorbeeld een raampje open voor de boerenzwaluw, of experimenteer eens met een hectare extensief beweiden. Heb je meteen je eigen hooi. Onze generatie boeren is echt opgegroeid met het plankgas-idee. Laten zien dat je ook kunt omschakelen, dat is mijn missie.”

Herman en Leanne Spans / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 180

230

Bezoek mijn website

Weidevogels

Hermen en Leanne doen veel voor de vogels in hun land.  Later maaien, extensief weiden, een hoog waterpeil en ruige mest. Ook hebben ze twee plasdrasgebieden, een op hun eigen land en eentje in beheer bij Natuurmonumenten. Die werken als een magneet op de weidevogels. Hun eigen plasdras houden ze tot de eerste van juli onder water. De vogels zijn dankbaar, want ze blijven daar langdurig hangen.

Graspiepers, grutto’s, kieviten en krakeenden. Ze zijn allemaal te vinden in de weilanden van Hermen en Leanne Spans. Vaak meer dan tachtig broedparen per jaar. Ze hebben ook onder de luifel van hun nieuwe stal zo'n dertig nestelende boerenzwaluwparen en een kerkuilenkast. Daar hebben ook een keer buizerds in gebroed. Dat was niet echt de bedoeling maar wel bijzonder. Buizerds bouwen hun nest namelijk meestal in hoge bomen.

Fingerspitzengefühl

Goed weidevogelbeheer vergt fingerspitzengefühl. Je moet je kunnen verplaatsen in een vogel, door zijn ogen leren kijken. Daarbij gaat het niet om één aspect, maar het hele plaatje. Als je een kolonie-achtig gebeuren hebt, dus veel vogels bij elkaar, dan kunnen ze belagers goed samen afweren. Daarom hebben Hermen en Leanne weinig last van predatie. Voorwaarde is wel dat ze de biotoop goed op orde hebben en houden. En ze zorgen voor voldoende voedsel. Hermen strooit links en rechts van zijn plasdras ruige mest. Daar komen insecten op af, die weer voedsel zijn voor de opgroeiende kuikens. De  180 hectare is ook nergens hetzelfde. Iedere plek heeft andere omstandigheden en dat bepaalt de richting van het beheer. Dat kan ook per jaar verschillen.

Ondernemen in natuur

Hermen en Leanne hebben hun bedrijf ook om bedrijfseconomische redenen  natuurinclusief en biologisch ingericht. Hun boerderij ligt namelijk middenin natuurgebied en dat botst met intensief boeren. Als ondernemers besloten zij daarom mee te bewegen en zich aan te passen aan hun omgeving. Maar ook turboboeren kunnen wat doen, vinden zij. Voor de boerenzwaluw of de wilde bloemen in de akkerrand, bijvoorbeeld. Dat betekent soms even omschakelen. Hermen en Leanne hopen andere boeren te inspireren. De maatschappij vraagt ook steeds meer om een duurzame branche. Boeren die iets meer doen voor natuur kunnen rekenen op waardering. Daaraan bijdragen, is hun missie.

Boerenlandvogels bij deze boerderij