Navigatie overslaan
Hannie en Gerrit Smelt / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Hannie en Gerrit Smelt / Fred van Diem Hannie en Gerrit Smelt / Fred van Diem

Door Hannie en Gerrit Smelt
Gangbaar melkveebedrijf

Hannie en Gerrit Smelt

Het melkveebedrijf van Gerrit en Hannie Smelt runnen ze samen met de broer van Gerrit. Zij boeren op gangbare basis met roodbonte koeien van het MRIJ Ras. De koeien en het jongvee gaan zo vaak en zo lang als mogelijk naar buiten. In hun weide doen Hannie en Gerrit sinds 2002 actief aan weidevogelbescherming. Dat begon klein, met wat beheer en nestbescherming, maar groeide al snel uit naar een serieuzere aanpak.

Werkgebied

Winsum, Groningen

Hannie en Gerrit Smelt:

“De hele familie doet enthousiast mee met weidevogelbeheer. Hannie zoekt de meeste nesten en dan krijgen we nog hulp van een goede vrijwilliger. Door het plezier wat we eraan beleven, hebben we inmiddels heel wat beheermaatregelen genomen voor de vogels.”

Hannie en Gerrit Smelt / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 58

100

Bezoek mijn website

De maatregelen die de boerenfamilie neemt om hun land geschikt te houden voor weidevogels, zijn het voorweiden (waardoor het gras de juiste lengte behoudt), uitgesteld maaien, kruidenrijkdom en een plasdras op twee plaatsen. Die plasdrasgebieden worden opvallend veel gebruikt door vogels om eten te zoeken. Later trekken ze daar ook heen met hun kuikens.

Samenwerken

De Winsumermeeden is een gebied waar altijd veel weidevogels leefden. Om die te behouden, werken Gerrit en Hannie samen met een aantal collega’s aan het weidevogelbeheer. Hun gezamenlijke weilanden beslaan circa 700 hectare. Alle boeren die meedoen, zijn ook lid van de vereniging voor Duurzame Landbouw 'Collectief Groningen West'. Daar worden dan alle nestgegevens verzameld en geregistreerd. De resultaten wisselen. Vooral predatie zorgt voor tegenvallende resultaten.  

Predators

Kraaien, steenmarters en buizerds zijn volgens Gerrit de grootste daders. En niet te vergeten het kiekendievenpaar. Steeds vaker worden bijna alle jongen opgegeten. Dat baart het boerenpaar veel zorgen. Gerrit: “Toen wij hier begonnen broedden de vogels hier direct achter de boerderij. Maar ze hebben zich steeds meer teruggetrokken op een paar gebiedjes. En de opengevallen ruimte wordt direct in bezit genomen door kraaien. Je hebt het gevoel dat de weidevogels steeds meer in de knel komen.”

Plasdrassen

De twee plasdrassen leidde tot een sterke verbetering van het broedgebied en een toename van het aantal broedvogels. Maar de trend dat de vogels zich steeds meer concentreren op deze enkele geïsoleerde plekken, vinden Gerrit en Hannie ook een zorgelijke ontwikkeling.

Boerenlandvogels bij deze boerderij