Navigatie overslaan
Teunis Jacob en Nelie Slob / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Teunis Jacob en Nelie Slob / Fred van Diem Teunis Jacob en Nelie Slob / Fred van Diem

Door Teunis Jacob en Nelie Slob
Biologisch melkveebedrijf

Teunis Jacob en Nelie Slob

In 1994 besloten Teunis Jacob en zijn vrouw Nelie over te stappen naar een biologische bedrijfsvoering. In 2019 vierden zij op hun boerderij, De Drie Wedden in Noordeloos, hun 25-jarige jubileum. Omdat Teunis Jacob ook wethouder is, vormen sinds 2013 een VOF met hun dochter Anja en compagnon Rokus Lakerveld.

Werkgebied

Noordeloos, Zuid-Holland

Teunis Jacob en Nelie Slob:

“In het voorjaar bloeien de pinksterbloemen en staat het land vol kruiden. Dan zie je weer een oranjetipje, dan weer een citroenvlinder. We kunnen enorm genieten van deze biodiversiteit die het biologisch boeren met zich meebrengt. Het geeft ons heel veel voldoening.”

Teunis Jacob en Nelie Slob / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 105

130

Bezoek mijn website

De Drie Wedden is een melkveebedrijf. Sinds ze biologisch boeren maakten hun Holstein-Frisian koeien langzaam plaats voor blaarkoppen. Dit is een sobere koe, die uit de voeten kan met ruwvoer en dus minder krachtvoer nodig heeft. Ze geeft minder melk, maar kost dus ook minder. De melk wordt aan Friesland Campina geleverd en verwerkt tot biologische zuivelproducten.

Ossen

Met zoveel melkkoeien worden er natuurlijk ook veel kalfjes geboren. De kuusjes (vrouwelijke kalfjes) groeien op op De Drie Wedden en vormen de nieuwe aanwas voor de melkkoeien. Vroeger gingen hun stierkalfjes naar de intensieve veehouderij, nu worden zij gecastreerd en mogen ze als ossen opgroeien in de uiterwaarden van de Lek, in een groot natuurgebied bij Vianen. Als de ossen volgroeid zijn, worden ze geslacht en verkopen zij het vlees.

Weidevogels

In de loop van de jaren werden de weilanden steeds kruidenrijker. Sommige percelen worden niet bemest, behalve door de koeien die erop lopen. Daar vinden de weidevogels veel insecten. Jaarlijks wordt een deel onder water gezet met hulp van een waterpomp op zonne-energie. In deze plasdras foerageren de weidevogels. Verder maaien ze later om de weidevogels rust en ruimte te geven, zodat eieren uit kunnen komen en kuikens kunnen opgroeien. Daarnaast brengen ze alle nesten in kaart en markeren ze, zodat deze beschermd kunnen worden. Daarbij worden ze geholpen door een aantal vrijwilligers.

Boerenlandvogels bij deze boerderij