Navigatie overslaan
Jan-Willem Schoonhoven / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Jan-Willem Schoonhoven / Fred van Diem Jan-Willem Schoonhoven / Fred van Diem

Door Jan Willem Schoonhoven

Jan Willem Schoonhoven

De kieviten buitelen al in het rond als op het land van Jan Willem Schoonhoven de pomp voor het plasdrasgebied aangaat. De boeren van de coöperatie Randmeerkust, zo'n honderd boeren tussen Noordeinde tot Nunspeet, creëerden samen een netwerk aan plas-drasgebieden om de weidevogels te helpen. Negen gebieden werden aangelegd in twee jaar tijd, waaronder deze bij Jan Willem in Oosterwolde.

Werkgebied

Noordeinde, Gelderland

Jan Willem Schoonhoven:

“Ik doe dit puur voor de weidevogels. Dit is mijn liefhebberij. Voor het stuk land dat blank staat, krijgen we gelukkig wel vergoeding via het natuurbeheerstelsel, dat maakt de beslissing wel mogelijk. Als je voer moet aankopen dan kan het niet uit, maar wij hebben genoeg voor de koeien.”

Jan-Willem Schoonhoven / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 60

Het plasdrasperceel van Jan Willem is ongeveer één hectare groot. Aan de buitenkant daarvan werd een dijkje aangelegd om het water binnen het gebied te houden. Het water wordt erin gepompt met een pomp op zonnepanelen.

Randmeerkust

De weidevogels in dit gebied worden gemonitord door de Natuur- en Milieu Coöperatie Randmeerkust. De vrijwilligers van deze organisatie pakken de nestbescherming gestructureerd aan. Zo spreken ze onderling af wie welk gebied in de gaten houdt. In alle gevallen houden ze contact met de boeren. Onderling spreken ze ook af waar de plas-drasgebieden worden aangelegd, zodat ze goed verdeeld worden over het hele gebied van de coöperatie Randmeerkust.

Jan Willem werkt samen met weidevogelcoördinator Flip Nijhoff. Die is natuurlijk blij met het plasdrasgebied: “Er zijn ook andere plas-drasgebieden, maar die trekken behalve weidevogels ook predatoren aan. Deze ligt mooi midden in het weidegebied. Zo’n nat gebied trekt meer broedvogels, omdat de kuikens er meteen kunnen foerageren.”

Boerenlandvogels bij deze boerderij