Navigatie overslaan
Jan Rutte / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Jan Rutte / Fred van Diem Jan Rutte / Fred van Diem

Door Jan Rutte
Biologisch-dynamisch melkveebedrijf

Jan Rutte

De rood- en zwartbonte koeien van Jan Rutte en zijn vrouw Connie grazen in ‘de achtertuin’ van Zaandam, ongeveer een kwartier lopen van het station. In 2004 verplaatsten ze hun bedrijf naar deze plek en maakten ze de overstap naar biologisch, en daarna naar biodynamisch werken. Hun melk gaat naar Zuiver Zuivel. De koeien grazen op natuurgraslanden van Staatsbosbeheer, vol weidevogels en orchideeën.

Werkgebied

Zaandam, Noord-Holland

Jan Rutte:

“De weidevogels zijn het allerbelangrijkste, daar draait het allemaal om. In het voorjaar zitten wij echt te wachten op de eerste grutto’s. Ik geniet van het totaalplaatje: de koeien, het riet, de orchideeën en weidevogels. Dankzij de natuur zitten wij hier en dankzij de koeien wordt het landschap grondig onderhouden.”

Jan Rutte / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 100

75

Jan Rutte komt uit een boerenfamilie. Zijn beide opa’s, meeste ooms en zijn eigen ouders waren melkveehouder. Hij nam eerst het bedrijf van zijn vader in Westzaan over. Nu runt hij, samen met zijn vrouw Connie, het bedrijf bij Zaandam. Hun drie kinderen springen bij. En de oudste zoon zit al op de landbouwschool, dus die neemt het bedrijf later misschien over.  De basis daarvoor is stevig. De omwonenden uit de stad dichtbij waarderen wat zij doen.

Natuurboer

Jan vindt dat goed weidevogelbeheer eigenlijk niet te combineren valt met intensieve veehouderij. Er zouden daarom meer natuurboeren moeten worden opgeleid en een plek krijgen. Pas dan kan het aantal weidevogels écht toenemen. De provincie zou het deze natuurboeren gemakkelijker moeten maken door de administratieve last te verminderen en niet iedere keer een heel nieuw natuurplan te laten opstellen. Jan kan het weten, want hij is zelf een natuurboer. Een prachtig vak, vindt hij: “Ik ben directeur, veearts, planner, organisator, natuurbeheerder en cultuurbeheerder; de sloten in het land zijn ruim duizend jaar oud dus dat is cultuurbeheer.”

Weidevogels

Van het grasland waar Jan op werkt, wordt de helft zeer weinig gemaaid en extensief beweid. In overleg met Staatsbosbeheer ontwikkelt hij daar kruidenrijk grasland en rietlandjes. Zijn weilanden zijn een rijk weidevogelgebied, met soorten als grutto, kievit en scholekster. Predatie zet een broedjaar soms onder druk. Toch vliegen jaarlijks vele jonge kuikens uit.

Boerenlandvogels bij deze boerderij