Navigatie overslaan
Boerderij van Geert en Jitse Peenstra / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Boerderij van Geert en Jitse Peenstra / Fred van Diem Geert  / Fred van Diem

Door Geert Peenstra
Biologisch vleesveebedrijf

Geert Peenstra

Geert Peenstra (1955) uit het Friese Nes maakte in 1997 de overstap naar een biologische bedrijfsvoering. Eerst als melkveebedrijf, maar sinds 2008 fokt hij vooral Japanse vleeskoeien van het Wagyu-ras. Deze koeien zijn bekend om hun heerlijke, fluweelzachte vlees. Een deel van zijn zeventig hectare heeft hij in pacht van It Fryske Gea.

Werkgebied

Nes, Friesland

Geert Peenstra:

“Ik geniet van de rijkdom aan insecten, vlinders en vogels op mijn land. Er broeden hier bijvoorbeeld nog veldleeuweriken en watersnippen en in een kruidenstrook foerageren op het ogenblik zo’n 25 putters. Dat werkt inspirerend. Ik geloof dat rechtvaardigen de aarde zullen bezitten, dus wat ik nu doe met mijn land en vee heeft eeuwige betekenis.”

Geert en Jitse Peenstra / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 70

100

Bezoek mijn website

De Wagyu-koeien van Geert Peenstra houden van gras waar veel structuur in zit – van vezels. Daarom kan Geert langer wachten met maaien, wat gunstig is voor broedende weidevogels. Het smaakvolle vlees helpt hem ook de kwaliteit van zijn grond en gewassen te verbeteren.  Zo heeft hij een deel van zijn weiland ingezaaid met een kruidenmengsel. Sinds hij biologisch werkt, gebruikt hij op zijn land bijna alleen maar stalmest, uit de grupstal en de potstal. Dat heeft een gunstig effect op de natuur.

Vader op zoon

Geert werkt samen met zijn zoon, Jitze. Die woont sinds het voorjaar van 2018, met zijn vrouw Carolien en zoon Wessel, op boerderij ‘De Nije Pleats'. Die boerderij is sinds 1914 in eigendom van de familie. De eerste woning brandde in 1963 af en werd in 1965 opnieuw opgebouwd. Sindsdien wordt dit huis in de omgeving 'De Nije Pleats' genoemd, Fries voor 'de nieuwe boerderij'. Geert begon er in zelf in 1978, samen met zijn vrouw Jetty.  De boerderij was toen van zijn grootvader.

In 2010 heeft Geert ervoor gekozen om de stap te zetten naar een volledige natuurlijke landbouw waarbij ook weidevogels volop de ruimte krijgen. Voor hem is dit de manier om zijn bedrijf voort te kunnen zetten en door te geven aan de volgende generatie. De gangbare en intensieve manier van werken nekt de biodiversiteit.

Informatiepaneel

De koeien van Geert lopen ook in Greidefûgelgebiet Soarremoarre. Daar staat langs de weg een informatiepaneel met info over de weidevogelboerderijen en de weidevogels die je hier kunt zien. Geert werkt hier samen met weidevogelboeren Broer Voolstra en Jan Peenstra (zijn broer). Zij werken allemaal biologisch en extensief en houden heel veel rekening met de natuur. Een prachtplek om eens te gaan kijken!

Exclusief vlees

Wagyu vlees staat bekend als de Ferrari onder de steaks. De smaak is zo goed vanwege het intramusculaire vet tussen het rozige vlees. Hoe vetter het vlees, des te voller (en bijna zoet) de smaak. Dat maakt het vlees exclusief en wereldwijd gewild. Geert startte in 2008 met zestien embryo’s en breidde dat aantal uit naar 100 koeien. Hij verkoopt hun vlees via Koopeenkoe.nl.

Geert Peenstra werkt samen met

Boerenlandvogels bij deze boerderij