Navigatie overslaan
Boerderij van Willy Muilwijk / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Boerderij van Willy Muilwijk / Fred van Diem Willy Muilwijk / Fred van Diem

Door Willy Muilwijk
Biologisch melkveebedrijf

Willy Muilwijk

Boerin Willy Muilwijk uit het Groningse Ten Post weet nog goed hoe de natuur een plaats innam op het boerenland. Maar in de loop van de jaren zag ze dat veranderen. De natuur moest steeds meer plaats maken voor economische belangen. Daarom was ze blij dat ze in 2002 verhuisde naar een boerderij dichtbij een natuurgebied (Hoeksmeer van Natuurmonumenten).

Werkgebied

Ten Post, Groningen

Willy Muilwijk:

“Bij ons gaat het reguliere beheer hand in hand met de zorg voor het natuurland. Het natuurland dient voor beweiden van jongvee en om natuurhooi van te winnen. Daar weiden we vroeg en maaien we laat, zodat de weidevogels hun kuikens groot kunnen brengen.”

Willy Muilwijk / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Voordat de kieviten en grutto’s arriveren, rijdt Willy al vaste mest uit. Dat is doorspekt met strootjes en voorziet de vogels van voedsel en nestmateriaal. Het jongvee graast daar vroeg in het jaar. Ook hun mest trekt insecten aan die als voedsel voor de kuikens dienen. Tijdens de broedperiode laat Willy de vogels met rust.

Predators

Tegen de verwachting in werden in 2019 toch veel jonge grutto’s geboren in natuurgebied Hoeksmeer, waar Willy’s koeien lopen. Natuurmonumenten maakte zich daar zorgen over omdat een verlaten boerderij thuishaven bleek voor roofdieren, als vossen, steenmarters, wilde katten, zwarte kraaien en hermelijnen. De meevaller kwam waarschijnlijk door de goede muizenstand, waardoor roofdieren hun buikjes konden vullen met muizen in plaats van met weidevogelkuikens.

Boerenlandvogels bij deze boerderij