Navigatie overslaan
Weiland / Rene Faber Toon alles in de buurt

Meeuwis Millenaar

Het melkveebedrijf van Meeuwis Millenaar ligt in het Brabantse Land van Altena. Hij werkt daar met veel aandacht voor de natuur en zorgt zo voor een mooi en rijk landschap. Koeien beweiden en boerenlandvogels horen daar bij, vindt Meeuwis. Sinds 2000 zorgt hij, samen met weidevogelgroepen, voor de vogels in zijn gebied.

Werkgebied

Dussen, Noord-Brabant

Meeuwis Millenaar:

“Voor mij is er geen heerlijker moment dan het voorjaar. Koeien naar buiten, de terugkeer van de boerenzwaluw, het eerste nest op het land. Dit is het ultieme lentegevoel."

Meeuwis Millenaar / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 41

70

Meeuwis wil boeren met de natuur. Als telg van een boerenfamilie die stamt uit 1420 weet hij niet beter. Op zijn bedrijf komen veel verschillende vogelsoorten voor, zoals visdiefjes, grutto’s, wulpen, tureluurs, kieviten, patrijzen en scholeksters. Zijn ervaringen deelt hij geregeld via twitter.

Voor vogels

Met allerlei grote en kleine maatregelen zorgt Meeuwis goed voor de vogels op en rond zijn bedrijf. Zo staat er een meidoorn op zijn erf. Wanneer er roofvogels in de buurt zijn, duiken de koolmezen en andere kleine vogeltjes daar massaal in om dekking te zoeken. Die kleine vogeltjes nestelen in de tien nestkastjes op zijn bedrijf. Ook staat er een ooievaarspaal, waar twee jonge ooievaars al kwamen inspecteren. En in de stal heeft hij ieder jaar wel twintig boerenzwaluwnesten met buiten een modderpoel om nesten te maken.

Vogelakker

Vijftien hectare van zijn bedrijf is ingericht voor akkervogels, met name kieviten, veldleeuweriken en patrijzen. De helft daarvan heeft hij ingezaaid met een mengsel van luzerne (75%) en een natuurbraakmengsel, dat bestaat uit kruiden en granen (25%). Dit om de tien koppeltjes veldleeuweriken te ondersteunen. Luzerne heeft een open structuur, wat het broeden vergemakkelijkt. In de winter laat hij altijd een voedselveldje staan. Dit zaad etende vogels vinden hier voedsel en een schuilplaats.

Plasdras

Meeuwis heeft voor zijn vogels ook een plasdras aangelegd. Met een pompje op zonnepanelen houdt hij de waterstand daar op peil. Hier komen veel vogels op af, zoals grutto’s, wulpen en tureluurs. Er broeden kleine plevieren en zo nu en dan zelfs kemphaantjes.

Maaien

Samen met vrijwilligers legt Meeuwis de eieren van de kieviten in mandjes zodat ze kunnen maaien. Ook de nesten van de overige weidevogels worden gespaard door er met een grote boog omheen te maaien.  

Boerenlandvogels bij deze boerderij