Navigatie overslaan
Meine Koopmans / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Meine Koopmans / Fred van Diem Meine Koopmans / Fred van Diem

Door Meine Koopmans
Gemengd biodynamisch bedrijf

Meine Koopmans

Meine Koopmans is blij dat hij veertien jaar geleden het vasteland verliet om zich op Texel te vestigen. Hier zijn geen snelwegen of treinen, hier is rust. En veel weidevogels. Vooral op een stuk van tien hectare barst het op zijn land van de grutto’s. Dat land is onderdeel van een gruttokern, waaraan meerdere boeren bijdragen. Om het gebied voor deze koning van de weilanden nog aantrekkelijker te maken, worden nu nog meer vogelvriendelijke maatregelen genomen. Dit stukje Texel is een paradijs voor boerenlandvogels.

Werkgebied

Den Hoorn (Texel)

Meine Koopmans:

“Ik vind dat je als boer eigenlijk verplicht bent om iets voor de weidevogels te doen. Ze horen bij ons land, bij ons leven. Ik heb zelf altijd gekozen voor biodynamische landbouw. Dat betekent dat we binnen mijn gemengde bedrijf de kringloop van het leven volgen. Alles in evenwicht, met een focus op veel biodiversiteit. We spuiten niet en rijden alleen vercomposteerde stalmest uit. We hebben bloemrijke akkerranden en akkers en kruidenrijke weilanden.”

Meine Koopmans / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 40

25

De gruttokern van Texel was al zeer in trek bij de weidevogels, maar nu wordt het nog beter. Met subsidie van het rijk krijgen de sloten bredere oevers. Meine: “Dat verbreden is een behoorlijke ingreep, want de sloten krijgen een breedte van wel zes meter. Een paar jaar terug deden we een proef met greppelplasdras en toen bleek de aantrekkingskracht op vogels enorm. Alleen kregen we na de proef geen toestemming van het waterschap om in het droge voorjaar de greppels vol te laten lopen. Zoet water is schaars op Texel. Daarom wordt er ook - met dank aan de subsidie – een bassin aangelegd waarin we in het natte najaar water verzamelen. Dat water kan dan in het voorjaar worden gebruikt voor de plasdras.”

Samenwerking

Op Texel hebben de meeste boeren gekozen voor een intensieve aanpak. Toch werkt Meine goed samen met de boeren in de buurt. Meine: “De agrarische gemeenschap is hecht hier. Het zijn een beetje vrijbuiters. Ze hebben altijd veel gespoten en kunstmest gebruikt, maar beseffen ook dat de tendens aan het veranderen is.”

Meine werkt ook nauw samen met weidevogelvereniging De Lieuw. Zij gaan over de aanpak. Op het land met rustperiode voor weidevogels worden geen nesten gezocht, er worden daar alleen ‘alarmtellingen’ gedaan, vanaf de randen van het gebied. Meine: “Al die maanden dat de vogels er zitten, mag niemand het land betreden. Zo garanderen we hun rust.”

Muizenval

Ook op Texel hebben de weidevogels veel last van predatie. Meine: “De laatste jaren gaat het vaak mis. Vooral door de vele roofvogels hier; kiekendief, buizerd en valk. De agrarische natuurvereniging is hier ook mee bezig, bijvoorbeeld door gewassen te stimuleren waarin zich veel muizen ophouden, zoals luzerne. Die muizen dienen als afleiding voor de roofvogels, zij zijn een alternatieve prooi. Zo hopen we dat wat meer gruttopullen het overleven.”

Bezoekboerderij

Boerderij de ‘Novalishoeve’ is ook een zorgboerderij en onderdeel van de Raphaelstichting. Daar werken wel vijftig mensen, waaronder Meines vrouw. De boerderij is ook een trekpleister voor toeristen vanwege de winkel, het dagrestaurant, een eigen bakkerij en een melkverwerkingsbedrijf. Meine: “En we geven de mensen die hier komen voorlichting over het boerenland. Ook over de weidevogels, die ze hier nog volop kunnen zien, maar die in zoveel landbouwgebieden helaas dreigen te verdwijnen.”

Boerenlandvogels bij deze boerderij