Navigatie overslaan
Jan-Eel Meindertsma / Fred van Diem Toon alles in de buurt
Jan-Eel Meindertsma / Fred van Diem Jan-Eel Meindertsma / Fred van Diem

Door Jan-Eel Meindertsma
Biologisch melkveebedrijf

Jan-Eel Meindertsma

Samen met zijn vrouw Rinske en hun drie kinderen woont en werkt Jan-Eel Meindertsma in de Wynserpolder. Zijn boerderij Amerijke huisvest een kudde koeien, schapen, kippen, een paard, een pony en een hond. In de zomer lopen zijn koeien dag en nacht buiten. Honderd hectare is in eigendom van Staatsbosbeheer. Die beheert hij als natuur, met aandacht voor de weidevogels.

Werkgebied

Wyns, Friesland

Jan-Eel Meindertsma:

“We hebben een aantal jaren geleden bewust gekozen voor de biologische manier van boeren. Iets waar we nog geen moment spijt van hebben gehad. Met respect omgaan met dier en grond geeft ons elke dag veel werkplezier.”

Jan-Eel Meindertsma / Fred van Diem

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 137

125

Bezoek mijn website

De melk van boerderij Amerijke wordt biologisch verwerkt door Friesland Campina en komt terecht in onder andere Boerenlandproducten. Oudere melkkoeien leveren eerlijk vlees. Daarover is Jan-Eel duidelijk en transparant. Het vlees laat hij slachten bij een lokale slager. Daarna komt het verpakt en diepgevroren terug naar de boerderij in Wyns. Daar verkoopt hij het vlees in kant-en-klare pakketten.

Weidevogels

Jan-Eel heeft veel aandacht voor weidevogels en graslandbeheer. In de Wynserpolder broeden grutto, kievit, tureluur, leeuwerik, scholekster en diverse soorten eenden. Verder ziet Jan-Eel geregeld reeën in zijn polder. Om al deze natuur te behouden, maait hij later in het voorjaar, zodat weidevogels en hun jongen alle tijd en ruimte hebben om groot te worden. Als biologische boer gebruikt hij geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen op het land. In plaats daarvan rijdt hij ruige stalmest uit de potstal uit. Hierdoor is het grasland rijk aan verschillende kruiden en grassoorten. Deze natuurlijke voeding houdt zijn koeien gezond.

Boerenlandvogels bij deze boerderij